Tidningsarkivet i Lund

Ett tidigare läkemedelslager i Lund togs över av Lunds Universitet under våren 2018 då delar av deras tidigare magasin för dagstidningar bedömdes som undermåliga. Detta lager har nu blivit ett enormt tidningsarkiv på 32409 hyllplan eller 25 930 hyllmeter.

Enligt lagen om pliktexemplar av dokument (SFS 1993:1392) har Kungliga biblioteket (KB) rätt att få två exemplar och Lunds universitetsbibliotek ett exemplar av varje dagstidning som ges ut i Sverige. Det inskickade materialet ska sparas för att eftervärlden ska kunna ta del av del. Tidningarna dateras tillbaka ända till 1820 talet. I Lund förvaras ca 3 miljoner dagstidningar

Bruynzeel Storage Systems har levererat och monterat kompaktarkiven i form av Compactus® Original XTR. Lokalen har en golvyta på 1700 kvm och en höjd på ca 7 m till takbalk. Lunds Universitet ville utnyttja lokalen optimalt, vilket resulterade i kompaktarkiv på bottenplan med en fribärande entresol, och med friliggande kompaktarkiv ovanpå entresolen.  Alla hyllsystemen drivs med en handvev och är brandklassade i upp till 30 min.  Vi har även levererat entresolen, räcken, trappan och hissarna.

Kompaktarkivet passar vårt behov utmärkt för vår samling av dagstidningar samt för framtida tillväxt. Mekaniken fungerar bra och är lättanvänd för vår personal. Ett mekaniskt drivet kompaktarkiv inkl. entresol är både yteffektivt och är driftsäkert.

Mathias Dowler

Intendent, Universitetsbiblioteket, Avdelningen för Stab och Administration, Lunds Universitet

Lunds Universitet - Bruynzeel Storage Systems
Tidningsarkivet i Lund - Compactus® Original XTR - Bruynzeel Storage Systems
Tidningsarkivet i Lund - Compactus® Original XTR - Bruynzeel Storage Systems