THORAX, INTENSIVVåRDSAVDELNING FÖR HJÄRT- OCH KÄRLKIRURGI

Bygger för framtidens behov Sahlgrenska Universitetssjukhus har under en längre tid investerat och byggt om delar av sjukhuset för att matcha framtidens behov. Bruynzeel har fått vara med och levererat ett 15-tal kompaktförråd för sjukhuslagring till olika avdelningar.
Eldrift och många lådor På Thorax, intensivvårdsavdelning för hjärt- och kärlkirurgi har de nyligen flyttat in lager och steril förvaring i ett större utrymme än tidigare. Förrådet är uppdelat i ett sterilt utrymme med fasta hyllsektioner där sterila artiklar förvaras och ett annat utrymme med kompaktförråd för övriga artiklar. Sahlgrenska valde i samband med planeringen av de nya lokalerna att välja ett elektriskt kompaktförråd. De har framför allt inrett systemet med lådor, dels för att det rymmer mer men också för att de inte samlar lika mycket damm som öppna hyllor. De öppna ytor som finns är släta och lätta att hålla rent.
Dammfritt utan wellpapp Det nya systemet upplevs som mycket dammfritt eftersom bruna wellpapp lådor inte längre används som förvaring i kompaktförrådet. Wellpapp släpper i från sig mycket damm och partiklar vilket inte är bra i steril sjukhusmiljö Artiklarna ligger nu direkt i lådorna och det är enklare att hitta tack vare tydlig uppmärkning. Enligt hygienstandarden för förvaring i sjukhusmiljö ska 40 cm ovan golv vara “stängt” för att enklare kunna hålla rent. En enkel lösning på det är att montera lådor i hela systemets nedre del. Sterila förråd och operationstillbehör I det stängda sterila förrådet lagras instrument och operationstillbehör som noga förbereds och dukas fram inför varje operation. I den yttre delen förvaras mediciner, hygienartiklar, artiklar som har högre omsättning och kräver enklare och snabbare tillgång. “Det rymmer mycket mer än vad vi trodde” När vi pratar med ansvarig för förråd och lager på avdelningen är de mycket nöjda med det nya systemet. ”Det rymmer mycket mer än vad vi från början trodde vilket är positivt och underlättar vårt arbete” är en av kommentarerna. De har också lagt mycket tid på att märka upp och kategorisera artiklarna. De plockar sedan med hjälp av en scanner som sänder informationen direkt in i systemet som håller koll på när det ska beställas nytt. Med kompaktförråd har förbrukningen minskat och inköpskostnaden sjunkit. Lådor för stående förvaring På Thoraxavdelningen har de valt ett eldrivet systemet vilket gör att det startar och stannar mjukt. Lådorna de valt rymmer stora volymer och delas enkelt upp i sektioner beroende på vad som ska förvaras i dem. Det finns även möjlighet för stående förvaring av tex katetrar. Med facit i hand är de glada att valde så mycket lådor i stället för öppna hyllplan