STERILCENTRALEN, NORRA ÄLVSBORGS LÄNSSJUKHUS NÄL

Sterilcentral i nya, större lokaler Sterilcentralen på NÄL sjukhus har nyligen flyttat in i nyrenoverade och större lokaler. Sterilcentralens huvuduppgift är att sterilisera och kontrollera instrument från operations- och vårdavdelningar. Sterilcentralen har även kunder inom primärvården och privata vårdgivare i upptagningsområdet.
Helhetskoncept från Bruynzeel Bruynzeel har fått vara med och planera och leverera anpassad sjukhusförvaring i de nya lokalerna där det ställts höga krav på hygien, säkerhet och funktion. Sterilcentralen önskade ett helhetskoncept med fasta rostfria hyllsektioner, konsolhyllor, paternosterverk samt kompaktförråd.
Rostfria hyllor för operationspaket Operationsutrustning steriliseras i de två steriliseringstvättarna på avdelningen med hjälp av vattenånga och högt lufttryck. Därefter packas den färdiga utrustningen ihop i paket beroende på vilken typ av operation som ska genomföras. Operationsförpackningarna kan antingen förvaras i sterila, rostfria “containrar” eller i pappersförpackningar som plastas in med en hållbarhet på 6 månader. För mer frekventa typer av operationer används en förpackningsmetod med papper och får då en hållbarhet på upp till en 1 månad. De färdiga paketen ligger uppradade på de rostfria hyllsektionerna som är hygieniska och enkla att torka av. Paternosterverk, yteffektivt och ergonomiskt När vi kommer och hälsar på är det full aktivitet och Paternosterverket rasslar och snurrar till för att leverera den hylllsektion som matats in i panelen. Paternosterverket går 6 meter ner i källaren och rymmer en stor andel av de mindre artiklar som används i verksamheten. Ett Paternosterverk är yteffektivt och ergonomiskt då artiklarna kan plockas ut i rätt höjd. Varje hylla och plats har en särskild kod som anges i datorn vid plockning. Det går också att få fram önskade artiklar via ett streckkodssystem. Kompaktförråd anpassat för sjukhusmiljö I en annan del av centralen finns ett manuellt drivet kompaktförråd. Där har de bland annat ett reservlager av de mest använda artiklarna i fall ett strömavbrott skulle inträffa. Som alltid tar det lite tid att komma på hur och var de bäst ska förvara artiklarna men nu när de har funnit ett system som fungerar är de nöjda med upplägget.