BERGRUMMET SOM BLEV ETT ARKIV

Bergrum från krigstid ger unika arkivmöjligheter för Värmlandsarkiv Tänkt dig att du börjar din arbetsdag med att gå in i ett berg. För arkivarierna på Värmlandsakiv i Karlstad är detta inget konstigt alls. Några dagar i veckan befinner de sig i bergrummet i Zakrisdal och då är det precis så deras arbetsdag ser ut.
I en tidigare ammunitionsfabrik från 1940-talet har man 30 meter ner i berget hittat en guldgruva, i alla fall om man pratar om yta för arkivering. Det kan vara svårt att hitta tillräcklig lokalyta för stora arkiv och att bygga nytt är mycket kostsamt. Denna lösningen är smart med stora möjligheter att expandera i framtiden. Specialanpassade utrymmen för arkivering har byggts som kapslar inne i bergrummen.
30 meter under jorden Det är svårt att förstå när vi kommer in i de ljusa och fräscha lokalerna att det är 30 meter ner under jord vi befinner oss. Materialet som förvaras i bergrummen i Zakrisdal är av blandad karaktär, allt från gamla kyrkböcker och domböcker till företagsarkiv och en del konfidentiellt material från myndigheter. Gemensamt är att det är äldre material som inte lika frekvent görs förfrågningar på som hamnar i bergarkiven. Därför hämtas 2 ggr i veckan efterfrågat material och transporteras till Värmlandsarkivet i centrala Karlstad. I bergrummet finns också ett modernt klimatarkiv där glasplåtar och mikrofilm förvaras i noggrant kontrollerad temperatur och optimal luftfuktighet. I Värmlandsarkivs huvudlokaler inne i Karlstad har man satsat på fina forskarsalar som är ett populärt mål för universitetsforskare och släktforskare som kommer hit för att förkovra sig inom sina intresseområden.
En bro och arkiv i dubbla våningar För att optimera ytan har Bruynzeel ritat in en entresol/dubbel decker med en bro som kopplar samman bergrummen vilket betydligt förenklar logistiken för personalen. Entresolen maximerar arkivytan genom dubbla hyllsystem på höjden vilket rymmer över 28 000 hyllmeter arkivmaterial. Behovet ökar stadigt och planer på expansion är i ett långt framskridit skede. Bruynzeel Storage Systems är stolt samarbetspartner och leverantör till Värmlandsarkiv och det var har varit en stor utmaning att tillsammans med Värmlandsarkiv hitta den mest optimala lösningen. Att tänka utanför givna ramar skapar nya möjligheter och det är Värmlandsarkiv med Zakrisdal ett strålande exempel på. Med en större öppenhet mot allmänheten, ett stadigt ökande behov av förvaring och fortsatta planer på expansion ser framtiden för de tidigare mörka bergrummen nu mycket ljus ut.