Oavsett om ni letar nya lokaler, bygger nytt eller flyttar ert arkiv, så finns det en hel del att ha i åtanke för att historiska handlingar ska förvaras på ett säkert sätt. Historiskt sett så har brand och fuktskador gjort mest skada på arkiv. Den byggnad där ni vill placera ert arkiv bör till exempel skydda mot både vatten, fukt, brand,  föroreningar, skadegörelse, samt obehörig åtkomst. Bruynzeel Storage Systems utvecklar, tillverkar, säljer och underhåller innovativa förvaringslösningar för arkiv, museum, kontor, bibliotek, sjukvård och butikslager.  Vi har över 60 års erfarenhet av utrymmesbesparande arkivering och förvaringslösningar. Med vår gedigna erfarenhet inom arkiv, vill vi gärna dela med oss av några faktorer ni bör ta hänsyn till.  

Säkerhet i arkiv

  1. Miljö (temperatur & ventilation) –  I ett arkiv ska klimatet hållas svalt och ganska torrt där dygnsvariationen för lufttemperatur inte bör vara större än ± 2 °C . Höga temperaturer, fukt och temperaturförändringar påskyndar kemiska förändringar och nedbrytning av dina handlingar. Med en fuktighet på över 65% så sprids lätt mögel. För att få kontroll över temperatur och luftfuktighet installeras ofta ett klimatsystem. För att skydda mot damm och mögel behövs ventilationskanaler och filter i rummet.De flesta av våra kunder väljer ett mobilt förvaringssystem. Dessa system möjliggör ett ”ventilationsläge”, som vid fördefinierade tider gör att systemet ”öppnas” för en optimal ventilation i alla gångar. 2. Brand – Förvaringsrummet ska vara så brandsäkert som möjligt, tank på att använda brandsäkra dörrar och fönster. Det finns även möjlighet till att brandsäkra väggar, golv och tak.Det finns en funktion, som av erfarenhet har uppskattats av våra kunder. Det är en funktion där det mobila förvaringssystemet kopplas till brandlarmet.  Om larmet skulle gå, så skickas en signal till förvaringssystemet som intar en förinställd position. T.ex. att den stängs för att skydda samlingen från rök, 3. Vatten – Vatten kan orsaka stora skador på arkiv. Lokalen ska inte ha genomgående vattenrör annat än för uppvärmning. Detta inkluderar alla rör och VVS rör. Förvaringsutrymmen bör inte placeras direkt under vattentankar, pannor eller rörarbete.  För att förhindra fukt bör själva hyllsystemet fästas i golvet och taket, aldrig direkt inpå ytterväggar. För att tillåta luftflöde och stoppa fukt från att spridas till din samling bör förvaringsystemet placeras 20 cm från väggen, och den lägsta hyllan bör placeras 15 cm från golvnivå. 4. Ljus – Lokalen ska ha minimalt exponering av solljus och artificiellt ljus. LED-Belysning är en av de mest energieffektiva ljuskällor. En av fördelarna med LED-belysning är att den inte avger någon UV- eller infraröd strålning och kan där igenom förlänga livslängden på samlingarna i jämförelse med halogen lampor med samma ljusstyrka.
Sakerhet-i-arkiv_Bruynzeel-Storage-Systems
5. Utsläpp – Om ni har värdefulla och ömtåliga samlingar så borde dessa förvaras i syrafria lådor. Material som trä, ger ifrån sig ättiksyra, som gör att arkiven försämras snabbare. Galvaniserade föremål är tillåtna, men rekommenderas inte. Zinkvitt ger svarta fläckar och en ojämn yta, och bör aldrig användas vid lagring av böcker, eftersom bokomslagen förstörs. Det bästa alternativet är öppna stålhyllor. Öppna hyllor tillåter även luftcirkulation och möjliggör enkel inspektion och rengöring. 6. Obehörig åtkomst – För att undvika obehörig åtkomst eller stöld är det möjligt att lägga till säkerhetsfunktioner till ditt förvaringssystem. Mobila förvaringssystem kan erhållas med funktioner som rörelsedetektering, inbyggt lås, till elektriska system med PIN-kod och RFID taggar. Professionella elektroniska system kan anslutas till dokumenthanteringssystem och med hjälp av RFID underlätta enkel hämtning av arkiverat material via automatiska öppnings- och stängningsfunktioner. Hela systemet kan vara tillgängligt för endast ett fåtal personer med RFID- eller PIN-nummer eller om ni enbart vill skydda en gång. Det finns självklart mycket mer att ta hänsyn till, som t.ex. elektriska installationer, vibrationer med mera. På Bruynzeel Storage Systems hjälper vi gärna er att hitta den ideala förvaringslösningen för just er lokal. Låt våra experter hjälpa er!

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV