Nyheter

Bruynzeel: 90 % CO2-besparingar möjliga i byggnader

17-11-2022
c02besparingar

Pressmeddelande

Bruynzeel: 90 % CO2-besparingar möjliga i byggnader

Panningen, Nederländerna, 17 november 2022 

Enligt FN¹ står byggnader för nästan 40 % av de årliga koldioxidutsläppen i världen. Bruynzeels smarta mobila förvaringssystem kan minska byggnaders miljöavtryck med 50 %. Jämfört med nybyggnation (eller tillbyggnader) kan detta leda till en 90-procentig minskning av en byggnads koldioxidutsläpp. Bruynzeels system har de lägsta CO2-nivåerna i vår bransch. Bruynzeel, som är europeisk marknadsledare inom utrymmesbesparande förvaringssystem, är klimatneutrala i sin egen verksamhet (Scope 1 och 2, Green House Gas-protokollet2). Detta har undersökts och bekräftats av Deloitte. Dessutom har Bruynzeel åtagit sig att följa initiativet Science Based Targets (SBTi3) för att uppnå "Net Zero" för Scope 1, 2 och 3 senast 2045. Det är Bruynzeels ambition som "the footprint reduction company" att ytterligare stärka sin position som den mest hållbara producenten i vår bransch under de kommande åren. 

Alternativ till nybyggnation 

När företag, bibliotek och museer behöver mer utrymme överväger man ofta att bygga ut, utöka med nya byggnader eller öka den externa förvaringskapaciteten. Ofta förbises möjligheten att optimera den befintliga golvytan. En bättre användning av befintliga kvadratmeter kan ge enorma besparingar. På så sätt undviker man också att lägga till onödiga extra kostnader för uppvärmning, kylning, belysning och rengöring av ytterligare områden. Förutom besparingar på investeringar, ledtider för planerings- och byggnadstillstånd, byggmaterial och utmaningar i fråga om arbetskraftskapacitet, är den koldioxidpåverkan som kan minskas på detta sätt under 20 år betydande: upp till 90 %!

Ambitioner för hållbarhet

Bruynzeel vill alltid visa vägen och vill gärna samarbeta med partners och kunder för att förverkliga hållbarhetsambitioner och höja ribban. En nyckelroll för koldioxidneutraliteten i Bruynzeels egen affärsverksamhet (Scope 1 och 2) och SBTi3:s "Net Zero"-mål för 2045 är att all energi som används i den egna fabriken i Nederländerna genereras helt hållbart av ett stort nederländskt biogasprojekt och via lokal sol- och vindenergi.  

 

stål jämförelse

En viktig del av strategin är också tillämpningen av Bruynzeel GreenSteel®, som redan gör det möjligt att göra Bruynzeels förvaringssystem till stor del koldioxid- och klimatneutrala. Bruynzeel samarbetar också med partner inom stålindustrin för att så snart som möjligt använda vätgasproducerat stål. Fram till dess har Bruynzeel som mål att leverera minst 50 % av sin produktion med Bruynzeel GreenSteel®, som för närvarande är det mest hållbara stålet genom ackrediterade certifikat. 

Bruynzeel vill därmed uppmuntra företag och regeringar att inkludera mer ambitiösa och objektiva hållbarhetskriterier i nya projektupphandlingar för att åstadkomma en verklig förändring. Bruynzeel ställer också allt strängare hållbarhetskrav på alla sina leverantörer. 

Betydande besparingar av energi, vatten och kemikalier

table material

Bruynzeel är den enda aktören i vår bransch som använder en speciell produktionsprocess med en hög andel icke galvaniserat och icke inoljat material. Detta resulterar i stora besparingar när det gäller användningen av energi, vatten och kemikalier i produktionsprocessen. För närvarande är 95 % av Bruynzeels totala stålförbrukning redan "icke-galvaniserad" och över 75 % icke inoljad vilket sparar mer än 50 % i koldioxidpåverkan jämfört med den nuvarande standarden i vår industri, och även i angränsande industrier där stål används. 

Alexander Collot d'Escury, VD för Bruynzeel Storage Systems: "Hållbarhet har länge varit en del av vårt DNA. Att få ner våra egna koldioxidutsläpp till netto noll är ett riktmärke i vår bransch över hela världen. Vi kan hjälpa kunderna att ta stora steg mot att uppnå sina hållbarhetsmål. Våra lösningar kan bidra till en oöverträffad 90-procentig minskning av koldioxidutsläpp jämfört med nybyggnation. Med dagens material, personalbrist och bygglovsproblem är det dessutom mycket billigare och snabbare att uppnå. Med allt färre och dyrare kvadratmeter i västländerna blir våra lösningar snabbt allt mer intressanta för kunder på en rad olika internationella marknader."

För mer information:              
Bruynzeel Storage Systems
Marius Schlatmann, Group Marketing Manager
Tel. +31 (0) 77- 306 90 00
E-post: marketing@bruynzeel.org 

Bilagor: Illustrationer

Källa¹: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/building-sector-emissions-hit-record-high-low-carbon-pandemic
Källa²: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#table
Källa3: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#table

Översikt
Cookie

Vi vill använda cookies och ber om ditt tillstånd att placera dem.

Den nödvändiga är alltid aktiv; när du klickar på "acceptera alla cookies" accepterar du alla valfria cookies. Om du vill välja vilka kakor som ska accepteras, klicka på knappen "cookie-inställningar".

Inställningar för cookies

Vi vill använda cookies och ber om ditt tillstånd att placera dem.

Nödvändiga cookies hjälper oss att göra webbplatsen användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Anonyma statistiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera information anonymt.

Analytiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera information.

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på olika webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.