Nyheter

Världsberömda University of St Andrews väljer Bruynzeel för sitt renoverade bibliotek

22-11-2023
University of St Andrews

pressmeddelande

Världsberömda University of St Andrews väljer Bruynzeel för sitt renoverade bibliotek 

Bruynzeel Storage Systems har hjälpt till att renovera biblioteket vid det världsberömda University of St Andrews i Skottland. St Andrews bibliotek är ett av de största och äldsta forskningsbiblioteken i Storbritannien. Universitetet grundades 1413 och det imponerande biblioteket har en samling på mer än en miljon böcker, varav några är från början av 1400-talet. De mobila hyllsystemen är ett av de första storskaliga projekten som har byggts med Bruynzeel GreenSteel®. Detta stål har den lägsta CO2-påverkan som för närvarande finns tillgänglig. Bruynzeel är marknadsledande och världens mest hållbara tillverkare av förvaringssystem för bibliotek och museer. 

University of St Andews_Mobile shelving 2

500 nya studieplatser i det befintliga St Andrews-biblioteket 

Liksom många andra universitet står University of St Andrews inför ett växande antal studenter och begränsat lämpligt utrymme för studie- och arbetsplatser. St Andrews vill använda sina befintliga byggnader och utrymmen på ett klokt och effektivt sätt för att bidra till sin hållbarhetsvision att uppnå "Net Zero" senast 2035. Byggnader står för nästan 40 % av de årliga koldioxidutsläppen i världen, enligt FN¹.

Genom att delvis flytta boksamlingen och välja ett bibliotek med mobila hyllsystem (istället för konventionella fasta hyllor) kunde St Andrews skapa 500 nya studieplatser. Detta sparade en hel del CO2-utsläpp, pengar och tid och gjorde att man inte behövde investera i ett dyrt nytt annex. Generellt sett innebär valet av mobila lösningar istället för fasta hyllor en mycket effektivare layout av byggnaden, med upp till 50%.  

Det mest Hållbara stålet

University of St Andrews valde medvetet Bruynzeel GreenSteel®. Detta stål ger CO2-besparingar på mer än 90% jämförts med den vanliga standarden på marknaden. Detta gör det för närvarande till det mest hållbara stålet. För att kunna erbjuda detta samarbetar Bruynzeel för närvarande med Arcelor Mittal och deras ackrediterade XCarb®-certifikat. Nästa mål är att kunna använda vätgasproducerat stål inom de närmaste 7 åren - Bruynzeel GreenSteel® 2.0. Detta representerar nästa stora steg mot klimatneutralt stål. Bruynzeels ambition är att avsevärt öka sin produktionsmix med GreenSteel® under de kommande åren. 

Alexander Collot d'Escury

"Vi är oerhört stolta över att University of St Andrews har valt Bruynzeel GreenSteel®. Det är ett utmärkt exempel på vad våra mobila lösningar kan åstadkomma. De skapar betydande utrymme och flexibilitet och bidrar till en aldrig tidigare skådad minskning av CO2 med 99 % jämfört med nybyggnation². Och med stora fördelar när det gäller kostnader och snabbt färdigställande. Förutom University of St Andrews väljer fler och fler andra kunder medvetet Bruynzeel GreenSteel®. Nyligen vann vi till exempel det prestigefyllda projektet med Royal British Columbia Museum i Kanada, där vi kommer att förse en golvyta på cirka 7 000 m² med våra lösningar. Tillsammans med våra kunder bidrar vi i allt högre grad till en omvälvande förändring av hela leveranskedjan och en framtid med minimal CO2-påverkan"

Alexander Collot d'Escury
CEO for Bruynzeel Storage Systems

Klimatneutral

Bruynzeels system har det lägsta CO2-avtrycket i branschen eftersom företaget har varit klimatneutralt i sin egen verksamhet (Scope 1 och 2, GHG protocol³) sedan 2021, reviderat och säkerställt av Deloitte. Som en del av fokus på kontinuerliga förbättringar minskade energiförbrukningen per producerad produkt med mer än 10% förra året. Detta är i linje med Bruynzeels ambition som "The Footprint Reduction Company" att ytterligare stärka sin position som den mest hållbara producenten under de kommande åren. Bruynzeel har förbundit sig till initiativet Science Based Targets (SBTi4 ) att uppnå "Net Zero" för Scope 1, 2 och 3 senast 2045. 

Illustrationer

Note¹: https: //www.unep.org/news-and-stories/press-release/building-sector-emissions-hit-record-high-low-carbon-pandemic
Note²: https://bruynzeel.se/om-bruynzeel/hallbarhet 
Note³: https: //ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
Note4: https: //sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#table

Översikt
Cookie

Vi vill använda cookies och ber om ditt tillstånd att placera dem.

Den nödvändiga är alltid aktiv; när du klickar på "acceptera alla cookies" accepterar du alla valfria cookies. Om du vill välja vilka kakor som ska accepteras, klicka på knappen "cookie-inställningar".

Inställningar för cookies

Vi vill använda cookies och ber om ditt tillstånd att placera dem.

Nödvändiga cookies hjälper oss att göra webbplatsen användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Anonyma statistiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera information anonymt.

Analytiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera information.

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på olika webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.