Nyheter

6 säkerhetsfaktorer att ta hänsyn till vid arkivering

15-03-2023
6 säkerhetsfaktorer att ta hänsyn till vid arkivering

När du letar efter en lämplig lokal eller flyttar ditt arkiv bör säkerheten för användarna och samlingarna vara en av dina viktigaste frågor. Brand och fukt har historiskt sett orsakat mest skada på arkiv, så skydd mot dessa faktorer är av största vikt. Dessutom vill du se till att dina dokument är tillräckligt skyddade mot föroreningar, skador och obehörig åtkomst.

miljö temperatur och ventilation

Miljö (temperatur och ventilation) 

Om du förvarar sköra eller känsliga samlingar är det viktigt att arkivet förvaras i ett svalt och ganska torrt rum med stabila temperaturer. Den dagliga variationen i temperatur bör inte överstiga ± 2 °C. Höga temperaturer, fuktighet och temperaturförändringar påskyndar kemiska förändringar och nedbrytning av ditt förvarade material. Med en luftfuktighet på över 65 % kan mögel lätt spridas i dina samlingar. 

För att reglera temperaturen och luftfuktigheten i ett arkiv rekommenderas att ett klimatsystem installeras. Dessutom är ventilationskanaler och filter nödvändiga för att förhindra att damm och mögel ansamlas i rummet. Om du använder ett elektroniskt rullarkiv, se till att den är utrustad med ett "ventilationsläge" så att optimal ventilation kan uppnås i alla gångar vid schemalagda tidpunkter.

ventilationsläge

Eld

Eld

Brandskydd är en viktig aspekt när man arkiverar dokument och samlingar. För att säkerställa att ditt arkiv är säkert mot potentiella brandskador är det viktigt att överväga att installera brandsäkra dörrar, fönster, väggar, golv och tak. Om du använder elektroniska mobila hyllsystem för att förvara dina dokument eller samlingar har du möjlighet att ansluta systemet till ditt brandlarm. När brandlarmet går får systemet en signal om att gå in i ett visst läge, t.ex. stänga för att skydda samlingen från rök.

Vatten

Vatten

Arkivarier bör vara medvetna om risken för vattenskador. Rörledningar bör aldrig dras genom ett arkiv, och arkivet bör inte heller placeras direkt under vattentankar, värmepannor eller rör. För ökad säkerhet bör hyllsystem alltid fästas både vid golv och tak och aldrig direkt vid ytterväggar. På så sätt säkerställs ett ordentligt luftflöde runt dina föremål. 

Ljusföroreningar

Ljusföroreningar 

Arkivsamlingar bör inte utsättas direkt solljus och minimalt utsättas för konstgjorda ljuskällor. LED-belysning är ett bra alternativ eftersom den kan ge samma belysningsnivåer på ett mycket mer energieffektivt sätt, utan att avge någon UV- eller infraröd strålning som kan försämra de dokument och artefakter som förvaras där. Elektroniska rullarkiv kan även förses med belysning som endast tänds när någon går in i gången. Detta bidrar till att säkerställa historiska samlingars livslängd.

Obehörig åtkomst

Obehörig åtkomst 

För att hålla dina förvarade ägodelar säkra från obehörig åtkomst eller stöld kan säkerhetsfunktioner läggas till ditt mobila hyllsystem. Funktioner som:

Förutom dessa sex viktiga faktorer finns det mycket mer att ta hänsyn till när du vill skapa ett säkert arkiv. Med över 70 års erfarenhet av att utveckla förvaringssystem för arkiv förstår Bruynzeel Storage Systems vikten av säkerhet när man arkiverar dokument eller samlingar. Vi kan ge dig värdefulla råd om hur du bäst går tillväga när du arkiverar dina dokument eller samlingar.

jag vill ha råd

Översikt
Cookie

Vi vill använda cookies och ber om ditt tillstånd att placera dem.

Den nödvändiga är alltid aktiv; när du klickar på "acceptera alla cookies" accepterar du alla valfria cookies. Om du vill välja vilka kakor som ska accepteras, klicka på knappen "cookie-inställningar".

Inställningar för cookies

Vi vill använda cookies och ber om ditt tillstånd att placera dem.

Nödvändiga cookies hjälper oss att göra webbplatsen användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Anonyma statistiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera information anonymt.

Analytiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera information.

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på olika webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.