Bruynzeel eller Constructor och Nordplan?

Bruynzeel eller Constructor och Nordplan?

Namnet, Bruynzeel Storage Systems AB skapar förvirring! Hur är det nu, heter vi Bruynzeel eller Qubica eller är det kanske Constructor och Nordplan? Låt oss reda ut hur det hela hänger ihop! I början av 2013 gick Bruynzeel Storage Systems AB (arkiv- och...