Från måndagen den 7 till fredagen den 11 juni 2021 firar vi den internationella arkivveckan. Veckan anordnas för tredje året i rad av ICA, International Council on Archives. ICAs uppdrag är att främja bevarande och användning av arkiv runt om i världen och för att skydda och stärka världens historia samt förbättra kommunikationen med respekt för kulturell mångfald.

Det fokuseras på ett antal teman under Internationella arkivveckan. Ett av dessa teman är ”Samarbete och nätverkande”. Även om vi på Bruynzeel själva inte är arkivister, vill vi se till att föremål och dokument skyddas och bevaras för framtida generationer. Det är därför vi samarbetar med internationella arkiv.

Arkivförvaring_Bruynzeel-Storage-Systems

Bevarande handlar inte bara om att förvara dokument utan också om att skydda kunskap och information. Att få ta del av information är värdefullt om vi kan lära oss av denna kunskap och använda den för att förbättra beslut som påverkar vårt dagliga liv. Kunskap som kan användas för att förbättra framtiden.

Med våra förvaringssystem säkerställer Bruynzeel att våra kunder kan bevara sitt material på bästa möjliga sätt. Det är en viktig form för bevarande. Att bevara det förflutna och förstå historien är avgörande när vi behöver styra framtiden i rätt riktning. Tillsammans med arkivister granskar vi hur de kan organisera arkivutrymmet optimalt och diskuterar också bevaringslösningar och hur de kan skydda sina användare och objekt på bästa möjliga sätt.

Compactus-DynamicII_Bruynzeel-Storage-Systems

Förvaring av historiska dokument kräver specifika förhållanden som möjliggör säker och långvarigt bevarande. Ventilationskanaler och filter garanterar ett optimalt klimat som skyddar arkivet från damm och mögel. Förutom klimatkontroll har Bruynzeels mobila hyllor ett antal funktioner för att bevara historiska arkivsamlingar.

Det är också möjligt att välja nattläge. Hyllsystemet parkerar automatiskt med mellanrum mellan vagnarna över natten, så att luftflöde och stillastående luftfickor kan undvikas – en mycket användbar funktion i klimatstyrda miljöer. Dessutom kan systemet anslutas till byggnadens brandlarm. När ett larm signaleras kan förvaringssystemet automatiskt stängas eller öppnas, beroende på om du vill skydda det från rök eller öppna det för att ge gas- eller vattensläckare tillgång till hyllorna.

Det är inte bara viktigt att förvara dokument ordentligt. Det måste också vara möjligt att förvara konfidentiell information på ett säkert sätt. Mobila hyllor kan också spela en viktig roll i detta sammanhang. PIN-koder kan användas för att säkerställa att endast behöriga personer får åtkomst och att inbrott undviks.

Det är också bra att skåpen lätt kan låsas så att innehållet inte kan försvinna.

Klaas Kan

Medarbetare Lost & Found Schiphol

Om ett nytt arkiv ska byggas, eller om ett befintligt arkiv ska byggas om, diskuteras ovanstående funktioner med arkivaren och teamet. På detta sätt kan det ideala arkivet byggas genom ett samarbete mellan arkivspecialister och Bruynzeels personal.

Vill ni veta hur ni kan optimera ert arkiv?
Du är välkommen att kontakta en av våra arkivspecialister.