När du väljer förvaringslösning för dina dokument och föremål finns det flera faktorer att ha i åtanke. Det är svårt att känna till alla fördelar och nackdelar med de valen du ställs inför. Ett val som ni måste göra, är att välja i vilket material ni vill förvara era föremål i. Ofta görs detta val omedvetet, och dess konsekvenser utvärderas inte ordentligt.

En nyligen genomförd vetenskaplig studie om galvaniseringsprocessen för stål antyder att kunder bör avstå från att välja galvaniserade material, särskilt för inomhusmiljöer, på grund av materialets och galvaniseringsprocessens miljöpåverkan.

 

Så, låt oss bli medvetna om dessa konsekvenser och förbättra vår världs hälsa!

Galvaniserat stål är känt för sin goda korrosionsbeständighet, billigt att producera och enkelt att underhålla. Likväl är galvaniseringsprocessens miljöpåverkan allmänt ouppmärksammad och dåligt begrundad, trots flera allvarliga miljöhot. Utöver de omfattande resurs- och råvarubehoven är galvaniseringsindustrin bland annat ansvarig för att producera giftiga tungmetaller, gaser och slam som biprodukter från produktionsprocessen. För utomhustillämpningar och byggnadsstrukturer, som måste tåla årtionden av olika väderförhållanden utan att förlora sina strukturella egenskaper, kan fördelarna väga tyngre än de negativa effekterna. För inomhustillämningar är detta dock helt onödigt. Miljöpåverkan jämfört med obehandlat stål visas i tabell 1 och kräver ingen vidare förklaring.

 

Tabell 1: Miljöpåverkan från galvaniserat stål jämfört med obehandlat stål per ton.

Tabell-1_Miljopaverkan-galvaniserat-stal_Bruynzeel-storage-systems

Av denna anledning blir alternativa och hållbarare materiallösningar, såsom pulverlackering, allt populärare inom stålindustrin, och dessa utgör värdefulla alternativ med lika högkvalitativa resultat. En kort översikt över fördelarna och skillnaderna visas i tabell 2.

Tabell 2: Jämförelse mellan pulverlackering och galvanisering vad gäller process och påverkan

Tabell-2_pulverlackering-vs-galvanisering_bruynzeel-storage-systems

Är du fortfarande osäker?

De tidigare exemplen handlar alla om galvaniseringsprocessens negativa inverkan på vår planet. Låt oss nu fundera på människors hälsa … Visste du att Food and Drug Administration (FDA) har utfärdat en livsmedelsbestämmelse som inte tillåter att galvaniserade material (verktyg och ytor) kommer i kontakt med sur mat? Varningen utfärdades med avseende på hälsoeffekterna från ovanligt stora mängder zink, som kan orsaka allvarliga hälsoproblem och sjukdomar.

Sammanfattningsvis borde det vara ett enkelt val att välja pulverlackerat stål för inomhustillämpningar, eftersom galvaniserat stål belastar miljön så mycket, från produktion till återvinningsfasen. Eftersom hållbarhet och en cirkulär ekonomi är viktigare än någonsin, måste företag börja titta på sina egna hållbarhetsmodeller samt vad de kan göra för att rädda vår planet och förbättra befolkningens hälsa och välbefinnande! Enligt de vetenskapliga studier som används för den här artikeln verkar det väldigt tydligt att en medvetenhet som sträcker sig bortom det vi ser … verkligen behövs för att göra rätt val!

Se hur vi på Bruynzeel Storage Systems jobbar med hållbarhet

Källor:

  • Arcelor Mittal (2019): Environmental Product Declaration as per /ISO 14025/ and /EN 15804/. Hot dip galvanized steel with pure zinc coating. Hg. v. Institut Bauen und Umwelt e.V.
  • Arcelor Mittal (2020): Environmental Product Declaration as per ISO 14025 and EN 15804. Colled Rolled Steel Coils. Hg. v. Institut Bauen und Umwelt e.V.
  • Research Paper “The Galvanization Process – An application-oriented review” Holy Shit. Studentische Cradle to Cradle Beratung gGmbH (2020), Scientific Validation & Endorsement Prof. Dr. Michael Braungart, Leuphana University Lüneburg, Fakultät für Ethik und Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung
  • FDA Food code 2013 4-101.15 Food and Drug Administration