Ända sedan mänsklighetens gryning har människor samlat in och bevarat föremål och information, sådant som är dyrbart och värdefullt för dem och framtida generationer. Arkiv har alltid funnits. Under de senaste decennierna har förvaringen dock förändrats mycket. Bland annat har den blivit mycket effektivare än någonsin! Kommer du ihåg när mobila hyllsystem även kallat kompaktarkiv eller rullarkiv introducerades? Eller hyllsystem på två våningar, entresol lösning? Alla dessa banbrytande innovationer hjälper till att förvara dina värdefulla föremål och dokument mer effektivt. Dessa innovationer kan dock ha en nackdel: säkerhets- och sekretessutmaningar för dina föremål, men framför allt för människor.

Låt oss gå igenom några säkerhets- och sekretessfrågor för att se om ditt arkiv fortfarande är framtidssäkrat.

Säkerheten för din förvaring

Med mobila förvaringssystem följer risker. Risker att skada dina värdefulla föremål och dokument. Vilka åtgärder har du vidtagit för att förhindra detta? Genom att använda rätt avancerad teknik kan dessa risker reduceras till nästan noll. Till exempel: Hyllsystem kan stanna sin rörelse när objekt eller personer upptäcks i gången, och ett annat exempel är att förvaringssystemet kan anslutas till byggnadens brandlarm.

Sekretess för er samling

Fråga dig själv hur väl ditt arkiv är skyddat mot stöld och obehörig åtkomst. Stöld kan kosta mycket pengar. Stöldskyddsteknik och accesskontroll kan minska riskerna avsevärt. Obehörig åtkomst kan förhindras med accesskontroll. Ordna personliga RF-ID-kort eller pinkoder så att åtkomst kan beviljas eller nekas per gång. Installera ett larm som utlöses när någon försöker öppna en gång i hyllsystemet. Hyllsystemet kan aktivt skjutas tillbaka och ett larm kan utlösas.

Är dina användare säkra?

Framförallt är det viktigt att personerna som arbetar i arkivet kan använda förvaringssystemet på ett säkert sätt. Du kan förhindra att människor skadas genom att installera säkerhetsfunktioner. Ett hyllsystem måste stanna upp när en person upptäcks i gången. Se till att systemet har den senaste tekniken, såsom kameror, fotoceller och ett intelligent detekteringssystem som förhindrar att hyllsystemet rör sig. I mörka gångar kan automatisk belysning vara en bra lösning.

Vill ni också ha ett säkert och hållbert arkiv för er samling och era anställda? Kontakta oss gärna för en utvärdering av ditt befintliga arkiv. Oavsett dina behov så kikar vi på en lösning!