Ett koncept för den flexibla möbelväggen, som är ett gemensamt innovationsprojekt mellan Bruynzeel Storage Systems, Tengbom och OBOS, installerades i en av OBOS minsta lägenheter i Sverige.

Läs mer om den flexible möbelväggen

Testperioden

Under våren 2021 fick personer runt om i Trollhättan möjlighet att tillämpa och testa den flexibla möbelväggen i en av OBOS lägenheter. Försökspersonerna fick prova den flexibla möbelväggen över natten. För att fullt ut använda den flexibla väggen och för att testa och prova alla funktioner.

”Vi ville ha en varierad testgrupp och då ansåg vi att ett Living Lab skulle vara den bästa lösningen. Vi ville också att de skulle ha lite mer tid att uppleva för- och nackdelarna med väggen och kunna använda den. Vi ville se om detta är en produkt som vi kommer att kunna marknadsföra.”

Mathias Karlstad

Research & Development Manager , OBOS

obos_urban-living_lagenhet
flexibel-mobel-vagg_micro-housing

Rymligare lägenhet

91 % Uppfattade lägenheten som rymligare tack vare tillsatsen av den flexibla möbelväggen.

”Det är slående hur få kvadratmeter som behöver läggas till i ett rum för att få det att kännas rymligare” Anonym

”Just nu bor jag i en liten lägenhet, den är ungefär lika stor som den här lägenheten. Men den här lägenheten känns mycket större.” – John Andersson, Arkitektstudent

flexibel-mobel-vagg_urban-living
flexibel-mobelvagg_micro-housing
flexibel-mobelvagg_tiny_housing

Användning av den flexibla möbelväggen

Innan de kom till lägenheten fick deltagarna ett välkomstbrev med en instruktionsvideo av den flexibla möbelväggen, som drivs både av en fjärrkontroll och ett användargränssnitt.

36 % tyckte att det var mycket enkelt att börja använda den flexibla väggen

36 % hade svårt att börja använda väggen.

Säkerhetsfunktioner skyddade användarna och väggen från att röra sig när sängen inte var helt nedfälld eller uppfälld. Det resulterande felet som visades var inte tillräckligt för att förklara vad som hände.

”När jag förstod hur möbelväggen fungerade kändes det som en väldigt enkel procedur. Jag har inga problem med att se att det blir en naturlig del av ens vardag.”

John Andersson

Architect Student

Förbättringar

Eftersom detta var en demo fick vi många bra idéer om hur vi kan förbättra den flexibla möbelväggen. Det var allt från design till funktionella förbättringar. Exempel som var man ska placera lampknappen, använda dimbara lampor, förbättra sängbenen, ha en inbyggd fjärrkontroll i användargränssnittet, förbättra hur du fäller upp sängen och så vidare. 

”Det var intressant att se användarnas interaktion. Det finns många nya idéer. Det är en pågående process, men jag är ganska säker på att vi har hittat en enkel lösning att använda, att bygga och att genomföra, som kan leverera mycket till användarna.”

Joao Pereira

Chefsarkitekt High 6 projektet, Tengbom

Lyssna på Joao Pereira när han berättar om det flexibla möbelväggsprojektet