Aktivitetsbaserade kontor har varit en design strategi under flera år och trenden visar att flera företag verkställer denna strategi under 2018. Med en ökad digitaliseringstrend och med dagens teknik har de anställda möjlighet att utföra sitt arbete på distans, vilket minskar behovet av ett individuellt kontor eller skrivbord. Det går att utföra sitt jobb ”Var som helst, när som helst”. Vi har även en ny generation på arbetsmarknaden som utmanar sättet som vi arbetar och kommunicerar på. Det ska vara flexibelt, snabbt, socialt, och tvåvägskommunikation. Därav finns behovet att anpassa arbetsplatserna till allas behov.
Aktivitetsbaserade-Kontor-Flexibelt-Socialt-&-Effektivt_1_Bruynzee-Storage-Systems
Samtidigt som företag vill effektivisera resursanvändningen av lokalerna och använda dem mer effektivt så vill de även skapa en stark företagskultur. Kontorets roll är som en plattform för att bygga företagskultur, samt en social plats där utbyte av erfarenheter och kunskaper sker. I och med det ökade behovet av att snabbt kunna anpassa sin kontorslösning för förändringar så har flera företag valt att omvandla sina traditionella stationära arbetsplatser till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Aktivitetsbaserade arbetsplatser innebär att medarbetare väljer arbetsplats utifrån arbetsuppgifter och arbetssätt. Företag vill anpassa arbetsplatsen efter individens arbetssätt.  De inser att vi alla är olika och har olika behov för att kunna göra ett bra jobb. Ytorna i kontoret blir mer till zoner och är en kombination av öppna rum, privata rum, grupprum, som kreativa rum, tysta rum och sociala ytor. Medarbetarnas förmåga att välja mellan olika miljöer bidrar även det till välbefinnande. På morgonen hämtar den anställde sina tillhörigheter i ett skåp och väljer arbetsplats utefter dagens arbetsuppgifter. När en anställd sedan slutar sin arbetsdag lämnar de åter sina tillhörigheter i ett skåp. ör att läsa mer om förvaringslösningar för aktivitetsbaserade kontor läs här. 
Behöver ni hjälp med förvaringslösningar för bl.a. era anställdas tillhörigheter, ta gärna kontakt med oss.