SYNLIGGÖR ER MUSEIFÖRVARING

Värdefulla samlingar förtjänar intelligenta förvaringslösningar. Synlig förvaring är en metod som ger allmänheten maximal åtkomst till konst- och museisamlingar som annars ligger i gömd förvaring. Specialutformade förvaringslösning från Bruynzeel berikar besöksupplevelsen för publiken genom att visa upp samlingar som annars skulle vara otillgängliga för allmänheten.

Förr eller senare får alla museer slut på golvyta för förvaring. Ständigt växande samlingar med särskilda behov, gör att det blir viktigt att tänka rätt när det gäller museets utrymmen. Med Bruynzeels hjälp kan du undvika stora utbyggnadsprojekt genom att vi hittar alternativ och optimerar museets befintliga utrymmen.

Inredning

Att inreda ett museum kan vara både svårt och frustrerande. Ni måste ta hänsyn till vad och vilken mängd föremål som ska förvaras. Ska det förvaras i lådor, bakom glas, behöver ni ljussättning, samt ta in säkerhetsaspekten för både samlingarna och för personer som befinner sig i museet. 

 

Kapacitet

Ständigt växande samlingar med särskilda behov, gör att det blir viktigt att tänka rätt när det gäller museets utrymmen. Med Bruynzeels hjälp kan du undvika stora utbyggnadsprojekt genom att vi hittar alternativ som optimerar museets befintliga utrymmen och som kan öka er kapacitet.

Specifika krav

Bruynzeel har stor erfarenhet av inredning och utformning av magasin för museer. Våra rådgivare hjälper gärna till att hitta en lösning som uppfyller de speciella krav som samlingen, användarna och miljön ställer på systemet.

Vi erbjuder gratis råd och konsultation kring er museiförvaring

Sysco-Fasta-Arkivhyllor-Bruynzeel-Storage-Systems

Hyllor

Våra Sysco® hyllor är i sin enkelhet ett högkvalitativt system. Gavlarna är utformade så att ingen extra efterbehandling krävs. Hyllsystemen kan konfigureras med paneler, tillbehör, dörrar, klädstänger, skåp, allt för att skapa en skräddarsydd lösning.

Arkivskap-Bruynzeel-Storage-Systems

Skåp

Det finns en uppsjö av olikaskåp. Skåp med jalusidörrar, skjutdörrar, brandklassade skåp, säkerhetsskåp, hängmappsskåp och brandavskiljande skåp. Våra Sysco® skåp är anpassningsbara vad gäller både mått och färg. Med flera valmöjligheter av t.ex. dörrar, tillbehör och materialval.

Kompaktarkiv-Compactus-Dynamic-2-XTR-Bruynzeel-Storage-Systems

Nätramar

Dessa högkvalitativa nätramar har en lastkapacitet på 25 kg per kvadratmeter och är pulver lackade med 100% epoxypolyester. Genom att använda distanser kan flera ramar fästas i varandra och bilda gångar.

Kompaktarkiv-Compactus-Dynamic-2-XTR-Bruynzeel-Storage-Systems

Magasin

Compactus® är ett mobilt hyllsystem som spar yta genom att bara ha en fast arbetsgång. En ideal lösning för magain. Systemet kan anpassas och installeras runt byggnadsmässiga hinder, såsom pelare och ventilationsschakt. Framdrivningssystemet säkerställer enkel och mjuk förflyttning av systemet.

Kompaktarkiv-Compactus-Dynamic-2-XTR-Bruynzeel-Storage-Systems

Tavelförvaring

Utdragbara nätramar eller nätramar på en kompakt ger en effektiv användning av utrymmet, samtidigt som alla målningar är lättillgängliga. Om du behöver visa ett specifikt konstverk behöver endast den relevanta nätramen tas fram.

Företag som vi levererat museiförvaring till

Lunds Universitet - Bruynzeel Storage Systems
Siemens - Bruynzeel Storage Systems
E-on - Bruynzeel Storage Systems
PWC - Bruynzeel Storage Systems