Arkivinredning Compactus Dynamic 2 XTR Bruynzeel Storage Systems

ARKIVINREDNING SOM SKAPAR TILLGÄNGLIGHET OCH SPARAR YTA

Genom att välja rätt förvaringssystem kan varje kubikcentimeter av arkivrummet användas effektivt, samtidigt som alla dokument och föremål finns tillgängliga. Bruynzeel Storage Systems hjälper dig att utnyttja ditt utrymme till max på ett hållbart och säkert sätt. Allt för att bevara era dokument och föremål på bästa sätt.  Våra skräddarsydda förvaringslösningar fungerar runt dörröppningar med begränsad takhöjd, till och med mot ventilationskanaler.

Inredning-Bruynzeel-Storage-Systems

Inredning

Att inreda ett arkiv kan vara både svårt och frustrerande. Ni måste ta hänsyn till vad och vilken mängd dokument eller föremål som ska förvaras. Är det hög plockfrekvens på det som förvaras? Hur många personer arbetar i arkivet? Samt ta in säkerhetsaspekten för personer som befinner sig i arkivet men även att dokument och föremål förvaras på ett säkert sätt.
Kapacitet-Bruynzeel-Storage-Systems

Kapacitet

Det finns flera faktorer som påverkar hur ni optimerar förvaringsutrymmet på bästa sätt. Hur stor är förvaringsytan? Hur kan ytan optimeras för att maximera mängden av dokument och föremål som ska förvaras? Vilken vikt har dokumenten och föremålen som ska förvaras?
RFID_Bruynzeel-Storage-Systems

Säkerhet

Vårt nya eldrivna kompaktarkiv kommer med flera säkerhetsfunktioner. Den har bland annat en inbyggd RFID läsare och en tillhörande app, där du kan konfigurera flera säkerhetsfunktioner. Behöver ni t.ex. begränsa access till vissa gångar eller skåp?

Specifika-krav-Bruynzeel-Storage-Systems

Specifika krav

Har ni specifika önskemål eller krav på ert förvaringsutrymme? Finns det hinder i ditt förvaringsutrymme? Ska tunga, långa eller stora föremål förvaras? Krävs särskilda förvaringsförhållanden? Vi har löst det mesta. Tillsammans löser vi din förvaringsutmaning.

Vi erbjuder gratis råd och konsultation kring er arkivinredning

Sysco-Fasta-Arkivhyllor-Bruynzeel-Storage-Systems

Fasta Arkivhyllor 

Letar ni efter fasta arkivhyllor? Läs mer om vilka situationer där fasta arkivhyllor används, information om våra olika arkivhyllor samt tekniska detaljer kring arkivhyllorna.   

Arkivskap-Bruynzeel-Storage-Systems

Arkivskåp

Letar ni efter arkivskåp? Bruynzeels arkivskåp finns i en mängd olika varianter. Vi erbjuder även säkerhets-, brandklassade samt brandavskiljande skåp. 

Kompaktarkiv-Compactus-Dynamic-2-XTR-Bruynzeel-Storage-Systems

Kompaktarkiv 

Letar ni efter ett mobilt hyllsystem? Här kan du ta reda på mer om vad kompaktarkiv är, hur det kan spara utrymme och kostnader, samt när denna typen av system är lämplig att använda.

Företag som vi levererat arkivinredning till

Lunds Universitet - Bruynzeel Storage Systems
Siemens - Bruynzeel Storage Systems
E-on - Bruynzeel Storage Systems
PWC - Bruynzeel Storage Systems