VÅRA KÄRNVÄRDEN TAR OSS FRAMÅT Bruynzeel Storage Systems har försäljning i 9 europeiska länder genom försäljningskontor och globalt genom ett nätverk av distributörer i 43 länder. Våra skräddarsydda förvaringslösningar hjälper företag inom sjukvård, museum, bibliotek, kontor och arkiv att spara yta och pengar genom smart design. För oss är kunden i huvudfokus och vårt mål är att effektivisera och öka förvaringskapaciteten hos våra kunder. Genom teamarbete når vi våra mål i enlighet med ett starkt socialt ansvar för både människa och jord.
VI SOM TILLVERKARE HAR ETT PRODUCENTANSVAR Sedan 1993 ligger miljöansvaret på den som producerar en vara. Producenterna är skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumentens slutanvändning. Vi på Bruynzeel Storage Systems ser det som vårt ansvar att bevara miljön för framtida generationer. Detta innebär att vi ständigt förbättrar våra processer för att reducera miljöpåverkan. CSR (Corporate Social Responsibility) är en process där vi hela tiden strävar efter en bra balans mellan människan och jorden. Genom att investera i vårt företag, utveckling av medarbetarna samt framtagandet av smarta förvaringslösningar tillför vi ett viktigt mervärde för vår miljö.
Vi är medlemmar i organisationen FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna – som tillverkar dem i Sverige. Verksamheten finansieras av dessa företag och målet är att erbjuda ett enkelt återvinningssystem med så lite påverkan på miljön som möjligt. CERTIFIERADE I KUNDNÖJDHET OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Vi på Bruynzeel Storage Systems har ett antal certifieringar i både kvalitét och säkerhet för våra produkter. Två viktiga certifieringar för verksamheten som går hand i hand med företagets kärnvärden är ISO 9001- och ISO 14001-standarderna som fabriken i Panningen, Nederländerna certifierats med. ISO 9001-standarden ger riktlinjer för kvalitetssystemet och hur organisationen använder denna kvalitetspolicy samt riktlinjer för att trygga och förbättra processer som är viktiga för att öka kundnöjdheten. Företagen som uppfyller ISO 9001-standarden har en bättre förståelse och bättre styrning av affärsprocesser. Detta leder till en fokuserad och ständig förbättring med det slutliga målet att säkerställa en hög nivå av kundnöjdhet. ISO 14001-standarden ger riktlinjer för miljöhanteringen i en organisation med särskild uppmärksamhet på kontroll och förbättring av miljöpolicyn. Företagen som uppfyller standarden ISO 14001 har en bättre förståelse och en bättre kontroll av processer relaterade till miljön. Detta leder till målinriktade och ständiga förbättringar för att minimera miljöbelastningen. ISO 9001- och ISO 14001-standarderna definieras av ISO, den Internationella standardiseringsorganisationen. Denna organisation är ett gemensamt initiativ från nationella standardiseringsorgan i 156 olika länder. För att se huruvida företagen följer dessa krav och standarder görs regelbundna uppföljningar genom granskningar internt, samt en årlig extern granskning av ett oberoende organ.