ANVÄNDARVILLKOR

Välkommen till Bruynzeel Storage Systems hemsida (”hemsida”). Din tillgång till och användning av denna hemsida innehåller vissa användarvillkor för hemsida tillsammans med alla tillämpliga lagar och förordningar. Genom att komma åt, surfa och / eller använda webbplatsen, godkänner du, utan begränsning eller behörighet, att du har läst, förstått och accepterat att vara bunden, av dessa användarvillkor och att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Du godkänner vidare att alla andra avtal mellan dig och något av Bruynzeel Storage Systems-företagen ersätts med avseende på detta ämne. Om du inte samtycker till och accepterar, utan begränsning eller behörighet, dessa användarvillkor, får du inte komma åt eller använda denna hemsida och vi ber dig att lämna hemsidan omedelbart.

INTERNATIONELLA ANVÄNDARE

Denna hemsida kontrolleras, drivs och administreras av Bruynzeel Storage Systems. Bruynzeel Storage Systems förser inget material på denna hemsida som är anpassat eller tillgängligt för användning i andra länder än Sverige. Tillgång till denna hemsida från områden där dess innehåll är olagligt är förbjudet. De som väljer att besöka denna hemsida från andra länder gör det på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar följs.

SEPARATA RÄTTSLIGA ENHETER

Varje företag som ingår i Bruynzeel Storage Systems är ett fristående företag som förvaltar och kontrollerar sina egna affärer. Var och en av dessa fristående företag har sina egna separata identiteter, men på denna hemsida kan vi ibland använda ”Bruynzeel Storage Systems”, ”Bruynzeel”, ”vi” eller ”oss” när vi hänvisar till Bruynzeel Storage Systems-företag i allmänhet eller där inget användbart syfte finns genom att identifiera ett visst Bruynzeel-företag. Användningen av sådana villkor är endast för bekvämlighet och är inte avsedd som en exakt beskrivning av företagsrelationer.

COPYRIGHT OCH VARUMÄRKEN

Allt innehåll på denna hemsida inklusive utan inskränkning så är design, layout, grafik, foton, format och andra visuella element på hemsidan skyddad av immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till Copyright © 2008 Bruynzeel Storage Systems (eller där så anges, alla dotterbolag till Bruynzeel Storage Systems eller dess licensgivare). Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålls. All äganderätt som hänför sig till informationen och materialet på denna hemsida, inklusive men inte begränsat till Bruynzeel Storage Systems namn, logotyper, varumärke, grafik, bilder, och innehåll, ägs eller har vederbörligen licensierats av Bruynzeel Storage Systems ( eller något av dess dotterbolag), MED ALLA RESERVERADE RÄTTIGHETER.

ANVÄNDARBEGRÄNSNING

Med undantag för vad som anges här får du inte modifiera, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera på något sätt något material från eller till denna hemsida inklusive kod och programvara. Du får ladda ner material från denna hemsida endast för din personliga, icke-kommersiella användning, under förutsättning att materialet inte ändras och att du håller all upphovsrätt intakt och andra äganderätter. Användning av pressmeddelanden och andra dokument tydligt markerade som ”offentliga” är tillåtet i offentlig kommunikation om källan för informationen anges. Ansvarsbegränsning DU GODKÄNNER ATT BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS INKLUSIVE DERAS DOTTERBOLAG OCH RELATERADE FÖRETAG, KUNDER, PARTNERS OCH DERAS MEDARBETARE, STYRELSE, ENTREPRENÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, RÄTTSINNEHAVARE, FÖRÄKRINGSBOLAG OCH AGENTER INTE ÄR ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER KONSEKVENTA SKADOR, FÖRLORADE INTÄKTER ELLER AFFÄRSAVBROTT SOM UPPSTÅR UR DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA FÖR ATT FÅ ÅTKOMST ELLER ATT ANVÄNDA DENNA HEMSIDA ELLER NÅGON LÄNKANDE HEMSIDA, ÄVEN OM BRUYNEEEL STORAGE SYSTEMS UTTRYCKLIGEN RÅDGIVITS OM MÖJLIGHETEN TILL SKADA. DU GODKÄNNER ATT FÖRSVARA OCH HÅLLA BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS OCH DERAS DOTTERBOLAG OCH RELATERADE FÖRETAG, DERAS KUNDER OCH GEMENSAMMA PARTNERS, OCH DERAS RESPEKTIVA MEDARBETARE, STYRELSE, ENTREPRENÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, LICENSGIVARE, RÄTTSINNEHAVARE, AGENTER OCH EFTERFÖRLJARE FRIA FRÅN KOSTNADER, SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ÖVRIGA SKULDER PÅ GRUND AV DIN TILLGÅNG OCH ANVÄNDNING AV DENNA HEMSIDA OCH BRYTER MOT VILLKOREN ELLER BRYTER MOT LAGEN.