s

SERVICE

Behöver du hjälp? Gör en serviceanmälan nedanför eller ring 031-771 70 00.

SERVICEAVTAL

Vi erbjuder årliga serviceinspektioner helt efter era förutsättningar.

OMBYGGNAD/UPPDATERING

Vi uppgraderar /bygger om ert befintliga mobila hyllsystem, inklusive Nordplan / Qubiqa.

b

LEASING

Vi erbjuder leasingavtal som innebär att du betalar en fast leasingavgift istället för hela investeringskostnaden.

Kontakta oss för mer information!

FABRIKSGARANTI

Vår standardgaranti gäller alla Bruynzeel-system under en period av 12 månader eller längre om så krävs enligt lag. Vi tillhandahåller en specifik garanti i 20 år på räls och hjul. Det enda villkoret för garantin är att regelbundet underhåll utförs på systemet i enlighet med de riktlinjer som beskrivs i bruksanvisningen. Du kan välja att utföra detta underhåll själv eller utkontraktera till Bruynzeel. Ett serviceavtal är det enklaste alternativet för att garantera driftsäkerhet.

Eget underhåll

Direkt efter installation kommer våra tekniker att ge en kort introduktion till systemet inklusive uppstart. Om du väljer att behålla ditt system i huset rekommenderar vi en komplett kurs för att säkerställa att din personal har god förståelse för alla delar av installationen. Kursen ger en inblick i driften, de olika inställningarna och underhållet av ditt förvaringssystem. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Utkontraktering till Bruynzeel

Med ett serviceavtal från Bruynzeel kan du vara säker på att ditt förvaringssystem kommer att kontrolleras regelbundet. Tester utförs för att upprätthålla funktionen och säkerheten i systemet. Nödvändiga reparationer utförs utan extra kostnad.

För elektroniska system garanterar Bruynzeel i enlighet med EN15095 som en del i varje serviceavtal.

Frågor om serviceavtal från Bruynzeel? Vänligen kontakta oss.

KVALITET

Innan ett Bruynzeels förvaringssystem lämnar fabriken i Panningen, genomgår varje komponent noggranna kvalitetskontroller. Systemet monteras sedan på plats av certifierade installatörer. På detta sätt lever vi upp till högsta möjliga kvalitetskrav. Med tiden kan dock delar bli slitna eller skadade under användandet vilket är anledningen till att vi erbjuder dig bekvämligheten med olika serviceavtal.