SÖRMLANDS MUSEUM

Sörmlands museum - Bruynzeel Storage Systems

Historia

Efter flera år av utredningar och diskussioner beslutade Landstinget Sörmland 2013 att ett nytt länsmuseum skulle byggas. Huset ritades av Carlstedts Arkitekter och NCC blev ansvarig totalentreprenör för projektering och byggande av museet. Första spadtag togs sept. 2015, inflyttning 1 mars 2018 och invigning 24 sept. 2018.

Sörmlands Museum

Museibyggnaden innehåller utställningar, skapande verkstäder, hörsal, butik, restaurang och stora museimagasin med glasade väggar som medger stor inblick. I de berättande magasinen möter man människor från olika tider och från skiftande sociala sammanhang. Föremål, arkiv, bilder och film från
en människa, en gård, en arbetsplats, en plats eller en händelse finns samlade sida vid sida för att lyfta fram berättelserna. På Sörmlands museum har man valt att gå ifrån det sedvanliga museisättet att ordna samlingar med stolar för sig, kläder för sig, arkiv för sig. Samlingarna växer hela tiden och flyttas om och förändras för att kunna spegla olika människor, nya tider och sammanhang. På så sätt ger de nya kunskaper och perspektiv på samhälle, historia och på hur det är att vara människa.

 

Ett unikt berättande magasin

Bruynzeel Storage Systems fick äran att leverera flertalet förvaringslösningar till Sörmlands Museet. Det var allt från mobila kompaktsystem för förvaring av möbler, samt små medelstora och stora föremål, både i lådsystem och på hyllplan. Pallställ med förvaring av tyngre föremål. Dragskärmar inkl. bärentresol för hängande konst. Förvaring av textilier plant i lådsystem och rullat på stationära sektioner. Specialkonstruerade ställningar för exempelvis brudtäcken, sadlar, A-stativ för konst på hjulställningar, pedagogiska vagnar, skåp för fanor, entresol med trappsystem i massiv ek, samt heltäckande golv och gallerdurk.

”Berättandet, synligheten och kraven på föränderlighet har ställt nya krav även på magasinsinredningen och många helt nya komponenter har skapats för Sörmlands museum – alltifrån helt öppna kompaktmagasin till flyttbara skåp, speciella garderober och skåp till vagnar för pedagogisk verksamhet. Dessa Berättande magasin är idag unika i landet och internationellt och något som utmärker det nya Sörmlands museum.”

 

– Karin Lindvall, Länsmuseichef Sörmlands museum

På Sörmlands museum är museimagasinen öppna för alla. Man kan besöka dem vid dagliga visningarna, boka en egen visning eller delta i något av de många program som museet ordnar för olika målgrupper.