SIEMENS, DANMARK

Kompaktförvaring avgörande roll i kontorskonceptet “Siemens New Office” Vid bygget av Siemens danska huvudkontor i Ballerup utanför Köpenhamn, har man kunnat spara in yta genom att planera smart och använda kontorskompakter/rullarkiv från Bruynzeel Storage Systems.
Genom att samla all den kontorsförvaring som normalt sett finns vid varje skrivbord/arbetsplats, i kompaktarkiv på centrala platser på kontoren, frigörs yta. Den kan istället nvändas till t.ex. fler skrivbordsplatser eller helt enkelt bidra till att ytan nyttjas mer effektivt och färre kvadratmeter behövs. Kontoret tillämpar en Clean Desk Policy med obestämda sittplatser inom varje arbetsgrupp. Alla avdelningar har sitt eget rullarkiv i närheten av de sittplatser de förfogar över. Allt finns nära och lättillgängligt för medarbetarna.
Vi slutet av varje arbetsdag läggs allt arbetsmaterial in i i arkivet och lämnar skrivbord och arbetsplatsera i rena och prydliga till nästa morgon. Michael Gǿtz, projektledare för Siemens kontorsbygge i Danmark är lyrisk över fördelarna med sin förvaringslösning från Bruynzeel. “Vi har en enormt mycket större flexibilitet än tidigare och inte minst en bättre ergonomi och hälsa bland medarbetarna eftersom att de blir mer rörliga.” Inte bara projektledaren är nöjd, även kontorspersonalen stortrivs i sitt landskap och varje avdelning har frihet att sätta sin egen prägel för sin arbetsgrupp inom ramarna för “Siemens New Office”. “Det självklara är att vi har kunnat spara in på kvadratmeter i bygget, genom att redan från början planera in kompaktförvaring på avdelningarna. Därmed har vi direkt minskat tunga kostnader för bygge och verksamhetens drift.
I Siemens New Office är ”Clean Desk” ett viktigt element och det måsta finnas bästa tänkbara möjligheter för medarbetarna att lägga undan och förvara papper, mappar etc efter varje arbetsdag. Här spelar de mobila rullarkiven en viktigt roll. Varje medarbetare får sin egen hylla till förvaring.” Micheal Gǿtz – Projektmanager