MUSEUM AAN DE STROOM (MAS), BELGIEN

På MAS får man se hur hamnstaden Antwerpen och resten av världen har varit sammanlänkade i flera hundra år. MAS omfattar numera också etnografiska, sjöfarts- och folkloremuseerna.
LÖSNINGEN När man planerade det nya magasinet på Museum Aan de Stroom bestämde sig konservatorn för förvaringssystemet, Compactus Double Decker. Dels för att allmänheten fick tillträde till samlingarna och dels för att man utnyttjade det tillgängliga utrymmet optimalt. Genom att installera ett mobila förvaringssystem kan museets oersättliga samling förvaras både synligt och säkert. Vissa utrymmen har undantagits och samlingen skyddas av metalltrådsnät och glasväggar.