Thorax, intensivvårdsavdelning för hjärt- och kärlkirurgi

Thorax, intensivvårdsavdelning för hjärt- och kärlkirurgi

THORAX, INTENSIVVåRDSAVDELNING FÖR HJÄRT- OCH KÄRLKIRURGI Bygger för framtidens behov Sahlgrenska Universitetssjukhus har under en längre tid investerat och byggt om delar av sjukhuset för att matcha framtidens behov. Bruynzeel har fått vara med och levererat ett...