Angereds Närsjukhus, ett nytt sjukhuskoncept!

Angereds Närsjukhus, ett nytt sjukhuskoncept!

ANGEREDS, NÄRSJUKHUS, ETT NYTT SUKHUSKONCEPT! Invigdes hösten 2015 Sjukhuset invigdes hösten 2015 och är beläget i centrala Angered med upptagningsområde för befolkningen i nordöstra Göteborg. Ett nytt sjukhuskoncept bygger på ny teknik i allt från byggnation till...
Sterilcentralen, Norra Älvsborgs Länssjukhus NÄL

Sterilcentralen, Norra Älvsborgs Länssjukhus NÄL

STERILCENTRALEN, NORRA ÄLVSBORGS LÄNSSJUKHUS NÄL Sterilcentral i nya, större lokaler Sterilcentralen på NÄL sjukhus har nyligen flyttat in i nyrenoverade och större lokaler. Sterilcentralens huvuduppgift är att sterilisera och kontrollera instrument från operations-...
Thorax, intensivvårdsavdelning för hjärt- och kärlkirurgi

Thorax, intensivvårdsavdelning för hjärt- och kärlkirurgi

THORAX, INTENSIVVåRDSAVDELNING FÖR HJÄRT- OCH KÄRLKIRURGI Bygger för framtidens behov Sahlgrenska Universitetssjukhus har under en längre tid investerat och byggt om delar av sjukhuset för att matcha framtidens behov. Bruynzeel har fått vara med och levererat ett...