Hennessy, Franrike

Hennessy, Franrike

HENNESSY, FRANRIKE JAS HENNESSY & CO, FRANKRIKE Jas Hennessy & Co är världens största cognacstillverkare och säljer årligen ca 70 miljoner flaskor villket utgör mer än 40% av världens totala cognacsförsäljning. Hennessy bestämde sig 2015 för att strukturera om...
Bergrummet som blev ett arkiv

Bergrummet som blev ett arkiv

BERGRUMMET SOM BLEV ETT ARKIV Bergrum från krigstid ger unika arkivmöjligheter för Värmlandsarkiv Tänkt dig att du börjar din arbetsdag med att gå in i ett berg. För arkivarierna på Värmlandsakiv i Karlstad är detta inget konstigt alls. Några dagar i veckan befinner...
Regionarkivet i Linköping

Regionarkivet i Linköping

REGIONARKIVET I LINKÖPING Kompaktarkiv som skapar förvaringsyta Agneta Sundstrand, dokumentationsstrateg på Regionarkivet berättar historien om arkivet: ”Det hade bestämts att alla småarkiv inom Region Östergötland (fd Landstinget i Östergötland) skulle slås ihop till...
Historiska arkivet, Danmark

Historiska arkivet, Danmark

HISTORISKA ARKIVET, DANMARK De historiska arkiven i Danmark behövde en ny förvaringslösning. Deras första tanke var att installera vanliga kompaktarkiv men efter noggrann analys och bedömning av de framtida behoven installerades Compactus® Double Decker (kompaktarkiv...
Central Archives selection, Nederländerna

Central Archives selection, Nederländerna

CENTRAL ARCHIVES SELECTION, NEDERLÄNDERNA Arkivhyllorna i CAS har fått utökat förvaringsutrymme med mer än 72 km. Tack vare Compactus® Double Decker, som är ett mobilt kompaktförvaringssystem i flera plan, åstadkom man ett maximalt utnyttjande av utrymmet. LÖSNINGEN...