SEKRETESSPOLICY FÖR BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS AB

Bruynzeel Storage Systems förklarar i denna sekretesspolicy, var dina personuppgifter samlas in och för vilket syfte. Bruynzeel Storage Systems vill påpeka dina risker, rättigheter och skyldigheter när det gäller hantering av dina personuppgifter. Bruynzeel Storage Systems skulle också vilja förklara på vilket sätt du kan utöva dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

 

1. IDENTITS- / KONTAKTUPPGIFTER

Bruynzeel Storage Systems AB
Göteborgsvägen 88
433 63 Sävedalen

Tel: +46 (0)31 771 70 00
E-mail:  info@bruynzeel.se

Frågor relaterade till integritet kan skickas till: Privacy@bruynzeel.org

2. DATABEHANDLING

Genom tjänster från Bruynzeel Storage Systems och / eller tredje part bearbetas personuppgifter. Under bearbetning definierar vi följande: Användning av dina personuppgifter, till exempel att lägga till information, spara information, vidarebefordra information eller radera information. Bruynzeel Storage Systems använder information bland annat för att säkerställa en korrekt helhetsbild av våra tjänster. Bruynzeel Storage Systems använder dina personuppgifter för att säkerställa korrekt leverans av dina beställningar, för att slutföra våra avtal med dig, ledningsinformation, produkt och serviceutveckling, att genomföra analyser och följa (lokala) lagliga skyldigheter.

Tredjepartsföretag i linje med Bruynzeel Storage Systems:

– Tognology

Hemsidor som ägs av Bruynzeel Storage Systems:

 • https://bruynzeel-storage.nl
 • https://bruynzeelstorage.be
 • https://bruynzeel.de
 • https://bruynzeel.fr
 • https://bruynzeel.se
 • https://bruynzeel.no
 • https://bruynzeel.dk
 • https://bruynzeel.co.uk
 • https://bruynzeel.se
 • https://bruynzeel-store.nl
 • https://bruynzeel-store.be
 • https://bruynzeel-store.com

3. TYP AV INFORMATION SOM VI LAGRAR

 • Namn, address, stad
 • Kontaktuppgifter som (mobil) telefonnummer, epostadress
 • Födelsedatum och ålder
 • Platsinformation
 • Inloggningsdata
 • Betalningsinformation som faktureringsadress, bankkontonummer och kreditkortsdata;
 • Information kopplat till din arbetsgivare, funktion och omsättning
 • Detaljerad (teknisk) information för att kunna använda våra tjänster, hemsidor och appar. Vi samlar in information om: typ av enhet och egenskaper, typ av webbläsare och språk, datum och typ av interaktion och IP-adress;
 • Information angående dina intressen uppdelat i kategorier.

Viktigt att notera är att Bruynzeel Storage Systems inte använder all information som samlats in från alla. Den typ av information som används beror på vilka tjänster du använder och syftet med informationen som behandlas av Bruynzeel Storage Systems.

Bruynzeel Storage Systems behandlar inte några personuppgifter som etnisk bakgrund, politiska ställningstaganden, religion, fackligt medlemskap, sexuell läggning eller legal (brottslig) data.

Bruynzeel Storage Systems behandlar endast personuppgifter som tillhandahålls av våra kunder. Personuppgifter överlämnas även när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev.

Endast med ditt uttryckliga samtycke kommer din mailadress att läggas till i vår utskickslista. Våra registrerade kunder har möjlighet att avregistrera sig via en länk som ingår i varje mail vi skickar.

Bruynzeel Storage Systems behandlar inte några personuppgifter för andra ändamål än det ursprungliga avsedda ändamålet innan vi frågar efter ditt specifika samtycke och endast efter att du har gett ditt samtycke.

4. KÄLLA FÖR DATAINSAMLING

Bruynzeel Storage Systems kommer att begära data från sina besökare, och besökare är fria att tillhandahålla eller undanhålla dessa uppgifter. För att använda vissa tjänster är det nödvändigt för kunden att tillhandahålla viss information, en kund är alltid fri att undanhålla dessa uppgifter med förståelsen att tjänsten inte kan användas. Det finns också data som Bruynzeel Storage Systems erhåller automatiskt, tänk på detaljerad information om enheter som används av kunden. Bruynzeel Storage Systems erhåller denna information via cookies och jämförbar teknik.

5. SYFTET MED DATABEHANDLING

Bruynzeel Storage Systems använder din data för följande syften:

– Att kunna erbjuda dig tjänster och produkter från Bruynzeel Storage Systems och se till att de fungerar korrekt.
– Genomförande av avtal
– Genomförande av analys
– Följa lagliga skyldigheter

6. SAMTYCKE

Bruynzeel Storage Systems behandlar endast personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Om behandlingen av personuppgifter baseras på ett uttryckligt samtycke, har du alltid rätt att återkalla samtycket.

7. DATABEHANDLING SOM ÄR NÖDVÄNDIG FÖR GENOMFÖRANDET AV AVTALET

I vissa fall bearbetar Bruynzeel Storage Systems din data eftersom det är nödvändigt för att avtalet ska kunna genomföras. Utan denna behandling kan Bruynzeel Storage Systems inte leverera tjänsterna / produkterna. Du bör ha följande information i åtanke; e-mail, förnamn, efternamn, nyhetsbrevsinställningar, namn och adressuppgifter till din arbetsgivare.

8. DATABEHANDLING SOM KRÄVS ENLIGT ÖVERENSSTÄMMELSE MED LAGLIGA SKYLDIGHETER

Bruynzeel Storage Systems kan bearbeta data eftersom det krävs juridiskt. Enligt lagen måste Bruynzeel Storage Systems, till exempel, behålla betalningsuppgifter i minst 7 år för skattemyndigheterna.

Bruynzeel Storage Systems behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt. Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras för administrativa och finansiella uppgifter (inklusive personuppgifter) är 10 år från registreringstidpunkten, och för övriga uppgifter 5 år från registreringsdatumet och flera år beroende på varaktigheten av avtal och den avtalade garantiperioden.

9. DATABEHANDLING FÖR BERÄTTIGAT INTRESSE

Bruynzeel Storage Systems kan också bearbeta data om det finns ett berättigat intresse för själva Bruynzeel Storage Systems eller en tredje part. Detta gäller exempelvis intressen i företaget. I ett sådant fall kommer Bruynzeel Storage Systems alltid att göra en grundlig intresseavvägning med din integritet som den viktigaste utgångspunkten. Bruynzeel Storage Systems använder denna grund som ett undantag och försöker använda de ovan nämnda principerna 6, 7 eller 8, tidigare om möjligt.

10. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Dina uppgifter kan utbytas och kombineras inom Bruynzeel Storage Systems och Bruynzeel Storage Systems anslutna företag.

För behandling av personuppgifter använder Bruynzeel Storage Systems tredje part som ibland får tillgång till dina uppgifter. Bruynzeel Storage Systems gör avtal med dessa processorer för de instruktioner och säkerhetsstandarder som de måste följa. Detta är juridiskt överenskommet i ett så kallat processoravtal.

Alla personuppgifter samlas in och lagras i en programvara som tillhandahålls av en leverantör från Kanada. Denna leverantör har inte tillgång till dessa uppgifter själv, om inte explicit tillgång har beviljats ​​av Bruynzeel Storage Systems. Detta finns avtalat i ett processoravtal.

Bruynzeel Storage Systems kommer inte att vidarebefordra information från EU-kunder till länder utanför EU, såvida inte Bruynzeel Storage Systems är skyldig att göra det enligt lag eller domstolsbeslut.

Uppgifter rörande våra schweiziska kunder samlas in på vårt huvudkontor i Panningen, Nederländerna. Dessa uppgifter kan behandlas av anställda tillhörande EU.

11. COOKIES

Vi använder cookies på denna och andra hemsidor. Bruynzeel Storage Systems använder följande cookies:

 • Analytiska cookies: för att analysera och samla in statistik för att förbättra upplevelsen på hemsidan och annonserna
 • Funktionella cookies: för användbarheten av hemsidan
 • Sociala cookies: att erbjuda möjligheten att dela, till exempel kommentarer eller artiklar.

Genom att använda våra tjänster och hemsidan godkänner du att vi placerar och läser cookies på våra hemsidor. Ditt samtycke förblir giltigt under avtalets löptid och tills du drar tillbaka det.

12. PROFILERING

Vi kan använda profilering för våra tjänster. Detta inkluderar följande: analysera, samla in och kombinera personuppgifter i syfte att dela in dig i en viss kategori.

Genom profilering kan Bruynzeel Storage Systems härleda, relaterade intressen, innehåll som du kanske är intresserad av, och vilka produkter och tjänster som passar dig.

Profilering kan ha en inverkan på din integritet. Detta kan bero på felaktiga eller föråldrade uppgifter, så att fel kategorier är kopplade till dig. Om ovanstående är fallet kan du kontakta Privacy@bruynzeel.org. Bruynzeel Storage Systems kommer då att vidta åtgärder, till exempel återställa eller ta bort din profil.

13. KLAGOMÅL

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig rätt att lämna ett klagomål till (nederländska) dataskyddsmyndigheten.

14. SÄKERHET PERSONUPPGIFTER

Bruynzeel Storage Systems respekterar de rättigheter och skyldigheter som uppkommit av dataskyddsförordningen (GDPR). Bruynzeel Storage Systems gör sitt yttersta för att skydda dina personuppgifter så gott som möjligt, och tar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, som med tanke på nuvarande tekniska framsteg, försöker hindra att någon obehörig får tillgång till data, så att data behålls hemlig.

Om Bruynzeel Storage Systems arbetar med (under) processorer, kräver Bruynzeel Storage Systems att de ska arbeta med din information enligt samma säkerhetsstandarder.

15. RÄTTIGHETER FÖR DIG SOM REGISTRERAD

Du kan begära inblick i dina personuppgifter. Du kan också begära att vi förbättrar dina personuppgifter, kompletterar, tar bort eller stämmer av om dessa är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, eller på annat sätt behandlas i strid med rättsliga krav. Du kan också invända mot behandlingen av personuppgifterna och begära att personuppgifterna överförs.

Du kan när som helst begära att utöva en av de ovan nämnda rättigheterna. Skicka ett mail med din förfrågan till: Privacy@bruynzeel.org, Ange i ditt e-mail så tydligt som möjligt vilka personuppgifter din begäran gäller och vilken rätt du vill använda. Bruynzeel Storage Systems försöker svara inom 4 veckor.

16. ÄNDRINGAR

Bruynzeel Storage Systems förbehåller sig rätten att ensidigt ändra, eller ändra denna sekretesspolicy när som helst och av vilken anledning som helst.

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

Var god och kontakta oss via:
E-Mail: privacy@bruynzeel.org