World Economic Forum förutspår att två miljarder nya bostäder måste byggas under de kommande 80 åren. Detta beror på att befolkningen ökar och åldras och på att andelen en- till tvåpersonershushåll ökar. FN:s råd för mänskliga rättigheter rapporterar att bostadskostnaderna ökar alarmerande fort och att bostäder blir för dyra för medelklassen.

Byggandet av dessa bostäder kommer att bli en het potatis i många länder. Det handlar inte bara om mängden resurser: under den globala uppvärmningen och klimatförändringarna behöver länderna försöka minska koldioxidutsläppen och hitta hållbara lösningar.

Vad är Micro Housing?

Micro Housing omfattar att möblera sitt hem med multifunktionella möbler i multifunktionella rum, utnyttja knappa utrymmen optimalt, lämna ett så litet koldioxidavtryck som möjligt genom att återvinna och hitta sätt att skona miljön.

”Alla vet att den växande världsbefolkningen och urbaniseringen inom en snar framtid kommer att göra det svårt att ge alla tillgång till bostäder. Utrymmet håller på att bli knappt, och levnadskostnaderna i städer bara ökar. Framtidens bostäder i större städer kommer att förändras. De kommer att bli mycket mindre, och lägenhetskomplex kommer att erbjuda gemensamma funktioner som de boende kan använda om de behöver”

säger Roland van der Velden, innovationschef på Bruynzeel Storage Systems.

Minskad bostadsyta

Micro Housing rörelsen bara växer. Denna arkitektoniska och sociala rörelse förespråkar minskade bostadsutrymmen. Andra termer som tiny housing används. Tanken är densamma: att använda mindre bostadsyta och att minska sitt koldioxidavtryck.

”Tiny Housing är en livsstil eller ett behov. Det är platsberoende, men i praktiskt taget alla världsdelar och alla länder råder brist på utrymme”

säger Joao Pereira, chefsarkitekt för High 6-projektet hos Tengbom.

Pilotprojekt

Bruynzeel fokuserar på platsbesparande lösningar på det mest hållbara sätt och avslutade nyligen ett spännande, innovativt projekt inom micro Housing som kallades ”den flexibla möbelväggen” i samarbete med Tengbom, en av de största arkitektbyråerna i världen, och OBOS, en av Nordens största bostadsbyggare.

”Marknaden är enorm och behovet av att hitta produkter som tillgodoser användarnas behov hemma och på jobbet växer”

förklarar chefsarkitekten Joao Pereira

high-6-Tengbom-Bruynzeel-Storage-Systems

Bild: Tengboms High 6-projekt

”Genom att erbjuda platsbesparande lösningar för stadsliv som denna flexibla vägg kan vi bidra till att lösa bostadsproblemet. Det är ganska enkelt: ett mindre hus kräver mindre byggmaterial, mindre uppvärmning och kylning och har därför ett mindre koldioxidavtryck. Det ger också rättvisa möjligheter för folk att bo i eller nära stora städer.”

förklarar Van der Velden.

Prototypen av den flexibla väggen har testats i en av OBOS hyreshus i Sverige. Det är en multifunktionell möbel som kan göra om utrymmen för olika ändamål. Den underlättar folks dagliga aktiviteter genom att erbjuda det utrymme de behöver en viss tid på dagen.

”Under dagtid kan den användas som arbetsplats, matplats eller plats för barnen att leka, och på natten blir den ett sovrum”

säger Roland van der Velden.

Källor: weforum.org ohchr.org Intervju Joao Pereira, chefsarkitekt för High 6 på Tengbom Roland van der Velden, innovationschef på Bruynzeel Storage Systems