LEDNINGSGRUPPEN

Styrelsen

Alexander Collot d'Escury

Alexander Collot d'Escury

Chief Executive Officer (CEO)

Efter sina studier vid Erasmus University i Rotterdam och IMD i Lausanne, och efter att ha arbetat i mer än 16 år i olika marknadsförings-, försäljnings- och ledarskapsroller hos Sara Lee och Nestlé (i Nederländerna, Spanien, Tjeckien, Schweiz och Ungern), gick han med i en MBO som CCO på Desso 2007.

Desso var en global tillverkare av mattor och konstgräs. Efter att ha valts till VD 2012 lämnade han Desso 2015 när Desso förvärvades av Tarkett SA (Euronext). Desso sågs då som en global ledare inom Cradle to Cradle och cirkulär ekonomi.

Efter Desso blev han VD för en europeisk marknadsledare inom kosttillskott för idrottare, Prinsen Berning Group. Han började på Bruynzeel som VD i november 2019. Alexander är bland annat styrelseledamot vid De Pont Museum (Tilburg, NL). Han är gift och har 3 barn.

Bart Sijben

Bart Sijben

Chief Operations Officer (COO)

Efter hans första erfarenhet inom förvaringsbranschen under hans maskintekniska studier började Bart Sijben hans karriär som ingenjör på Bruynzeel Storage Systems.

Efter att ha utövat olika befattningar, inklusive produktions och fabriksledning, har Bart spridit sina vingar och fått erfarenhet från andra fabriker i Europa inom koncernen, från olika fusioner och förvärv. Efter 10 års arbete med fabriksautomation och tillverkning i världsklass var nästa steg att utöka detta till Operations Management.

Efter att han förstärkt sina färdigheter genom att ta examen från en Executive Master of Business Administration vid Tias Business School 2014 gick han med i ledningsgruppen som Operating Officer.

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Chief Financial Officer (CFO)

Koen Vermeulen har jobbat på Bruynzeel sedan 2017 och utsågs till CFO i januari 2020.

Som CFO är Koen ansvarig för Bruynzeels finans och IT avdelningar. Koen började sin karriär inom revision. Efter fem år bytte han till företagsfinansiering och har arbetat i mer än 15 år i internationella finansledningsroller.

Koen är auktoriserad revisor och har en kandidatexamen i redovisning från Nivra-Nijenrode.

Patrick Altena

Patrick Altena

Försäljningschef Benelux & Tyskland

Patrick Altena ansvarar för Bruynzeels försäljningsaktiviteter i Benelux och Tyskland.

Före sin karriär på Bruynzeel som började 2006 arbetade han först med försäljning , sedan har han lett sälj- och marknadsföringsteam. Patrick tycker om att arbeta med en tydlig affärsstrategi och översätta den till specifika mål och uppgifter för organisationen.

I nära samarbete med kunderna och tillsammans med hans team gör han vad som krävs för att förbli marknadsledande i Benelux och stärka Bruynzeels position i Tyskland.

Bernd Effenberger

Bernd Effenberger

Försäljningschef Frankrike & Schweiz

Bernd Effenberger började på Bruynzeel  I December 2012 för att leda den franska verksamheten.

Under 2015/2016 ledde hand et tyska försäljningsteamet och i augusti förra året accepterade han uppdraget att leda försäljningsteamet I Schweiz.

Bernd är en internationell, trespråkig affärsutvecklingschef med gedigen ledningserfarenhet i dynamiska, tekniskt orienterade B2B-miljöer.

Förutom ett eget företag som han startade i slutet av 90-talet, har han lett flera franska och tyska dotterbolag för olika amerikanska och europeiska företag och förbättrade både vinster och marknadsandelar kraftigt.

Peter Larsson

Peter Larsson

Försäljningschef Skandinavien

I september 2012 utsågs Peter Larsson till verkställande direktör med det operativa ansvaret för att bygga upp Bruynzeels skandinaviska organisation efter sammanslagningen av Constructors kommersiella division och Nordplan.

Med en examen i maskinteknik hamnade Peter snabbt i säljorganisationer med ansvar för allt från teknisk utveckling / support, marknadsföring, försäljningsledning och affärsutveckling med fokus inom materialhantering och energiindustrin.

Den gyllene regeln är att erbjuda skräddarsydda lösningar som skapar framgång genom nyfikenhet och nära samarbete med kunden.

Archie Waterston

Archie Waterston

Försäljningschef UK

Med en examen inom Politik & Ekonomi började Archie sin karriär inom försäljning. Först inom tryckeribranschen med Moore Paragon, följt av rollen som försäljningschef hos Scotbyte Computer Supplies innan han lämnade för att investera i Lynch McQueen, en liten kontorsmaterial- och möbelaffär 1994.

Efter 10 år av expansion såldes Lynch McQueen 2004 till OfficeTeam-stationers, där Archie var Skottlands försäljnings- och verksamhetschef innan han blev VD för OfficeTeams Print Management-avdelning 2009.

Archie gick med i Paragon igen 2012 som kommersiell chef innan han började hos Bruynzeel 2015 som VD för den brittiska verksamheten.

Jasper Hunnekens

Jasper Hunnekens

Group Marketing & Export Manager

Med en bakgrund som fordonsingenjör började Jasper Hunnekens sin karriär på Bruynzeel Storage Systems i en halvteknisk roll för över 15 år sedan.

Efter att ha gått igenom olika befattningar inklusive projektledning blev det klart att det fanns en tydlig ambition med företagsledning. Denna ambition och känsla för företagsledning har förstärkts genom en examen från en Executive Master of Business Administration vid Tias Business School 2013.

I sin nuvarande roll ansvarar Jasper för att hantera och expandera distributionsnätverket med Export teamet samt hantera avdelningen Marketing / Product Management / Innovation.

Cynthia Bergen Henegouwen

Cynthia Bergen Henegouwen

Bruynzeel’s Group HR Manager

Cynthia Bergen Henegouwen fungerar som Bruynzeel gruppens HR chef och har med sig över 30 års HR-erfarenhet till Bruynzeel-teamet.

Innan hon kom till Bruynzeel i september 2017 ledde hon HR funktioner på medelstora till stora företag inom branscher såsom grossist-, tillverknings-, hälso- och sjukvård och utbildning.

Hennes expertis inkluderar översättning av affärsmålen till HR-strategi, implementering, processoptimering, omorganisation och utveckling av personal och ledning.

Våra fem kärnvärden som definierar oss

Kundfokus

Våra kunder är vårt primära fokus. Vår vägledande princip är att öka tillfredsställelsen hos våra kunder, leverantörer och intressenter. Vi lyssnar på deras behov, önskningar och krav och gör allt för att uppfylla deras förväntningar. Vi vill att de ska komma tillbaka och rekommendera oss till andra. De motiverar oss att utveckla framgångsrika och mer kreativa lösningar! Vi behåller vårt kundfokus dagligen genom att:

 • Inte kompromissa med kvaliteten på våra produkter, lösningar och tjänster.
 • Undersöka och förstå våra utvalda marknader till fullo.
 • Använda sunt förnuft och kunskap för att effektivt stötta våra kunder.
 • Sjösätta nya idéer genom samarbete med arkitekter och influencers på våra marknader.
 • Arbeta med våra kunder för att bygga långsiktiga partnerskap som ger ömsesidiga fördelar.
 • Förstå hur våra affärsbeslut kommer att påverka våra kunder.
 • Uppfylla våra löften och åtaganden.

Vi skapade vårt varumärkesmotto ”We create space” för att betona det faktum att vi alltid sätter våra kunders önskemål i centrum för vår verksamhet och vårt tänkande.

Integritet

Vi tror på långvariga relationer med kollegor, kunder och affärspartners. Vi är ärliga, öppna och direkta i vad vi gör och vi stöttar och hjälper varandra när det behövs. Vi tar ansvar för våra egna handlingar och de konsekvenser de har för våra intressenter och vår miljö. Vi ser till att alla chefer och anställda upprätthåller en känsla av ansvar, rättvisa och hög etisk standard och alltid agerar i enlighet med lagen.

Kompetens och lagarbete

Vårt mål är att introducera innovativa produkter på marknaden genom att använda vår kunskap och expertis. Vi uppmuntrar alla våra anställda att använda sin expertis för att leverera framgångsrika resultat. Det handlar om att hitta de bästa lösningarna och idéerna som tar oss framåt på kortast möjliga tid samtidigt som vi kontinuerligt förbättrar våra färdigheter och ökar våra kunskaper. Lagarbete, ömsesidig respekt, engagemang, stöd, förtroende och att hjälpa varandra är principer som vi värdesätter högt. Dessa principer gäller såväl i interaktioner med kollegor som i relationer med kunder och intressenter.

Företagets sociala ansvar

Företagets sociala ansvar är en grundläggande princip inom Bruynzeel Storage Systems. Det omfattar vårt ansvar för människor, vinst och planeten. Vi arbetar kontinuerligt för att vara den mest miljövänliga leverantören av utrymmesbesparande förvaringslösningar. I allt vi gör fokuserar vi på att öka miljöeffektiviteten för oss och våra kunder.

Vi visar dagligen vårt företags sociala ansvar genom att:

 • Respektera kulturen, sederna och lagarna i de länder där vi verkar.
 • Enbart arbeta med affärspartners som uppfyller våra standarder.
 • Kommunicera på ett öppet och ärligt sätt med alla våra intressenter.
 • Ha modet att uttrycka våra åsikter.
 • Ta personligt ansvar för våra handlingar.
 • Kontinuerligt arbeta med vår ekoeffektivitet och minska vårt miljöavtryck.
 • Stötta lokalsamhället med investeringar i sociala initiativ.

Entreprenörsanda och vinnande mentalitet

Vi har en positiv attityd och arbetar tillsammans som ett team för att få jobbet gjort. Vi ger aldrig upp. Vi är fast beslutna att göra vad som krävs för att hitta den bästa lösningen för varje problem vi står inför. Vi tar ansvar och ser till att slutföra våra åtaganden. Entreprenörer är modiga, anpassningsbara, risktagande och hungriga efter framgång. Vi på Bruynzeel Storage Systems tror att alla kan utveckla sin egen entreprenörsanda. Det är därför vi har gjort det till ett kärnvärde. Vi kombinerar detta med värdet av vinnande mentalitet, eftersom vi förväntar oss att våra medarbetare ska ta vara på sina bästa idéer och förverkliga dem.