VÅRT ENGAGEMANG FÖR KVALITET

Vi på Bruynzeel Storage Systems, anser att kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Denna hängivenhet för våra kunder börjar med fokus på kvalitet. Oavsett om det innebär att utveckla nya innovativa lösningar eller kundsupport så strävar vi efter kontinuerlig förbättring. Vi fokuserar på att alltid leverera exceptionellt värde till förkunder. Vårt engagemang för kvalitet frmgår av våra lösningar, processer och vår arbetsmiljö.

Som medlem av Verband Lagertechnik Betriebseinrichtung – en grupp av ledande tyska tillverkare, är vårt mål att förbättra utvecklingen av standarder på ekonomisk, teknisk och juridisk nivå, för att sätta riktmärken för säkerhet och kvalitet

Våra kvalitetscertifierade lösningar

Våra produkter överensstämmer med internationella kvalitetsstandarder och är certifierade av ledande oberoende experter på området.

Sysco® Open - Bruynzeel Storage Systems

Sysco®

Fasta hyllor 

Compactus® Original XTR - Bruynzeel Storage Systems

Compactus® Original

Mobila hyllsystem, vevdriven

Compactus® Dynamic 2 XT - Bruynzeel Storage Systems

Compactus® Dynamic II

Mobila hyllsystem, elektronisk drift

ArteStore Terra - Bruynzeel Storage Systems

Artestore

Lösningar för museum

IEC - Bruynzeel Storage Systems

IEC 60950

Den internationella elektrotekniska kommissionen (IEC) är den ledande organisationen som utarbetar och publicerar internationella standarder för alla elektriska, elektroniska och relaterade produkter. IEC 60950 säkerställer att säkerheten av IT utrustning med växelström eller batterier inklusive affärsutrustning och tillhörande utrustning med en nominell spänning mindre än 600 volt. 

GS MPA NRW - Bruynzeel Storage Systems

Certified Safety (GS)

GS-certifiering säkerställer att produkterna överrensstämmer med tyska och (om tillgängligt) europeiska säkerhetsföreskrifter. GS står för Geprüfte Sicherheit (testad säkerhet). Om produkter uppfyller europeisk säkerhetsstandard och är testade och kontrollerade av regeringen godkända oberoende organ. 

 

CE - Bruynzeel Storage Systems

CE-Markering (EN )

Elektriska system som skall vara juridiskt så säkra som möjligt. I Europa fastställdes maskindirektivet 2006/42/EG för detta ändramål. I detta direktiv gäller att kraven för våra produkter beskrivs i en produktspecifik standard, EN 15095. För att få en CE märkning måste dokumenterade bevis på att produkten uppfyller de relevanta kraven vara tillgängliga. Våra försäljningsorganisationer tillhandahåller en CE-försäkran om överrenstämmelse med planen för att visa att produkten överrensstämmer med standarder och en rättsligt bindande underskrift som undertecknar och garanterar vårt ansvar. 

RAL - Bruynzeel Storage Systems

RAL-RG 614

RAL-certifikatet garanterar kvaliteten och säkerheten på våra förvaringssystem. Bedömningen görs i enlighet med RAL av en oberoende leverantör. Kriterierna administreras av det tyska institutet för produktkontroll och certifiering (German institute for Quality und Kennzeichnung eV). Kvaliteten kontrolleras regelbundet av ett oberoende organ och alla produkter kontrolleras flera gånger per år. Inspektionerna sker i fabriken och på plats ute hos kund. Det omfttar även kontroller av instrallerade förvaringssystem. 

Kvalitet i våra affärsprocesser

ISO 9001 ger riktlinjer för kvalitetssystemet och hur organisationen ska använda kvalitetspolicyn. Dessutom ger standarden riktlinjer för att säkerställa och förb’ttra processer som är viktiga för att öka kundnöjdheten. Företag som uppfyller ISO 9001 har en bättre förståelse och kontroll över affärsprocesser. Detta leder till en kontinuerlig förbättring med det yttersta målet att säkerställa en hög kundnöjdhet.

Kvalitet inom miljö

ISO 14001 ger riktlinjer för miljöhantering för ett företag, med extra fokus på kontroll och förbättringar av miljöpolicyn. Företag som uppfyller ISO 14001 standard har en bättre förståelse och kontroll över processer som relaterar till miljö. Detta leder till en fokuserad och kontinuerlig förbättring för att minimera miljöpåverkan.

ISO 9001 & ISO 14001

ISO 9001 och ISO 14001 standarderna definieras av den internationella organisationen för standardisering (ISO). Denna organisation är ett gemensamt initiativ från nationella standardiseringsorgan (ISO medlemmar) från 156 länder. Företag som uppfyller kraven från ISO följs regelbundet upp genom interna granskningar och en årlig extern granskning av ett oberoende organ för att se att vi uppfyller kraven som standarderna kräver. Denna obereonde part som genomför årliga revisioner på Bruynzeel Storage Systems är Bureau Veritas. Bruynzeel Storage Systems är ISO 9001 och ISO 14001 certifierad.

Vi erbjuder gratis råd och konsultation kring förvaringslösningar