Olika verksamheter har olika behov av förvaring vad gäller volym, utförande och planlösning. Bruynzeels Storage Systems hjälper dig att hitta rätt i förvaringsdjungeln med effektiva förvaringslösningar som skräddarsys efter kundens behov. Vi levererar alltid med kvalitet, hållbarhet och kundnytta i fokus.

Ett kompaktlager ger en effektiv och lätttillgänglig förvaringslösning. Lageryta anses ofta vara ett nödvändigt ont som medför kostnader men inga intäkter. Naturligtvis vill du hålla nere dessa kostnader och samtidigt skapa optimalt uttnyttjande av ytan som din verksamhet behöver.

Med mobilt butikslager från Bruynzeel maximeras utrymmet i lokalen och stora kvantiteter får plats på liten yta. Kompaktlagret anpassas efter dina behov, så oavsett om du behöver förvaring i lådor, på hyllor eller hängande, ges möjlighet till fördubblad förvaringskapacitet.

Ta en titt på videon som visar hur vi får ut mer av din yta med kompaktlager på ett sätt som genererar minskade kostnader och en mycket mer effektiv lagringsyta.

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Kompaktlager på höjden

Detaljhandel och partihandel hanterar dagligen stora mängder av lagervaror. Ofta är utrymme och budget begränsat och då är förrådsförvaring i dubbla nivåer är ett kostnadseffektivt alternativ som ger mer plats och förbättrad ekonomi.

Lager för butik

Vi bygger kompaktlager som smälter in i butiksmiljön och skär samtidigt ner på dyr lageryta. Med Bruynzeels kompaktlager för butik kan lagerytan bli en tilltalande del i inredningen, spara pengar och fylla fler funktioner än bara förvaring.

Sjukhusförvaring

Inom sjukvården behövs förvaring för till exempel medicin och patinentjournaler. Våra mobila kompaktlager kan förses med en rad olika lådenheter och tillbehör för att organisera och effektivisera lager och förvaringsytor på sjukhus och vårdinrättningar.

Önskar du mer information om Bruynzeel Storage Systems förvaringslösningar?

TILLSAMMANS HITTAR VI NYA FÖRVARINGSLÖSNINGAR

Vi tror på samarbete! Därför arbetar vi nära inredningskonsulter, kontorsinnovatörer och tillsammans med våra klienter som Adecco, Bosch, Deloitte, E.on, Kellogg´s och Siemens. Spacefullness erbjuder intelligenta och platsbesparande förvaringslösningar som erbjuder flera funktioner i ett. Du får funktionalitet och flexibilitet, perfekt anpassat till dina behov och arbetssätt.

Vår avdelning för R&D och vårt erfarna kundservice-team säkerställer att vi kan designa och skräddarsy våra produkter för att möta marknadens olika önskemål. Genom att välja Bruynzeel, får du garanterad kvalitet och hållbarhet. Bruynzeel är ISO 9001 och ISO 14001 certifierade.