Med ambitionen att bli Net Zero till 2045 har Bruynzeel Storage Systems nu nått en stor milstolpe, den att vara ledande i branschen för platsbesparande lagringssystem och bli klimatneutrala för den egna verksamheten från och med juni 2021!

Genom att använda Bruynzeels utrymmesbesparande lagringslösningar kan våra kunder minska den fysiska lagringsytan med upp till 75 %. Med detta uppnår de enorma besparingar vad gäller byggmaterial och byggkostnader samt driftskostnader som uppvärmning, kylning och belysning. Detta gör att varje utrymmesbesparande lösning från Bruynzeel per definition utgör ett hållbart val.

Bruynzeel Storage Systems strategiska mål är att vara världens mest miljövänliga leverantör av utrymmesbesparande förvaringslösningar. För att uppnå detta mål arbetar vi kontinuerligt med att minska vårt fotavtryck och därmed bidra till en hållbar planet.

Som den europeiska marknadsledaren inom platsbesparande förvaringslösningar har vi redan haft hållbarhet som en viktig del i vår verksamhetsstrategi under många år. Till exempel eliminerar vi flera produktionssteg genom att använda material som varken är oljade eller galvaniserade. På det sättet sparar vi enorma mängder vatten och energi, undviker föroreningar och minskar vårt koldioxidavtryck avsevärt.

Bart Sijben

COO, Bruynzeel Storage Systems

Egna verksamheter: Klimatneutrala

Bruynzeel Storage Systems har nu nått en ny milstolpe i vår väg mot Net Zero, nämligen att vår egen affärsverksamhet ska vara klimatneutral. Med ”egen verksamhet” menar vi våra utsläpp enligt Scope 1 och Scope 2 i växthusgasprotokollet*. Vi eliminerar dessa utsläpp från och med den 1 juni genom att enbart att köpa lokal grön el från lokala sol- och vindkraftsanläggningar och grön gas från lokala anläggningar.

Dessutom kommer vi att fortsätta med ytterligare energireduceringsprogram och kontinuerligt övervaka och administrera vår energianvändning för att se till att vi använder lite mindre varje år. Genom att göra detta agerar vi i enlighet med de vetenskapliga målen i SMF-riktlinjerna.

Genom att göra vår affärsverksamhet klimatneutral säkerställer vi att våra kunder inte bara minskar sitt fotavtryck genom att använda utrymmet på det mest effektiva sättet, vi bidrar också till deras hållbarhetsmål genom att minska fotavtrycket i deras värdekedja, det som kallas deras utsläpp enligt Scope 3*

Alexander Collot d'Escury

CEO, Bruynzeel Storage Systems

Net Zero

Bruynzeel Storage Systems nästa steg kommer att vara att bygga ett ekosystem runt oss, med partner som delar samma dröm. Tillsammans med våra partner strävar vi efter att leda branschen till att bli Net Zero 2045!

Läs mer om hållbarhet hos Bruynzeels Storage Systems 

* Scope 1 omfattar direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor. Scope 2 täcker indirekta utsläpp från genereringen av köpt el, ånga, värme och kyla. Scope 3 omfattar alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja.