HÅLLBARHET HOS BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS

Vision-Bruynzeel-Storage-Systems

VÅR VISION

Vår vision är att vara världsledande inom utrymmesbesparande förvaringslösningar som bidrar till en hållbar planet. I en värld där yta är knapp och en värdefull tillgång, ägnar vi oss åt att hjälpa organisationer och företag världen över att använda ytan på det mest effektiva sättet för att bevara sina värdefulla dokument och samlingar. Vi uppnår detta genom att tillhandahålla utrymmesbesparande förvaringslöningar.

“Creating space for a healthy planet”

Med den ständigt växande befolkningen och urbaniseringen ökar behovet av att ha resurser nära dessa stadsområden. Att använda sig av våra utrymmesbesparande förvaringslösningar minskar förvaringens fotavtryck samt använding av naturresurser. Ju mindre utrymme som behövs desto mindre kostnader. Vilket i sin tur har en inverkan på miljön.

Genom att kontinuerligt fokusera på vårt sociala ansvar, använder vi oss av bäst praxis inom energi- och vattenförbrukning samt att vi använder oss av miljövänliga material. Detta för att stödja hållbarheten för planeten, och stödja användarna av lösningar som tillhandahålls av Bruynzeel Storage Systems.

För att nå vårt mål att vara Net Zero år 2045 så har vi implementerat en ny CSR-policy med ambitiösa mål. Intresserad av att läsa mer om vår resa från nuläget mot en ljusare framtid?

Conserving-the-Past_Bruynzeel-Storage-Systems
Conserving-the-past-Bruynzeel-Storage-Systems

BEVARA HISTORIEN, FÖRBÄTTRA FRAMTIDEN

Antagligen är den största globala utmaningen idag att hålla jorden i fin form för framtida generationer.
Bevarande handlar inte bara om att förvara föremål och dokument, utan det handlar även om att skydda kunskap och information som är förseglade bland dessa skatter.

Vi strävar efter att göra rätt saker för vår planet, människor och ha en positiv inverkan på våra medarbetare, deras familjer och på vårt samhälle.

CSR-Bruynzeel-Storage-Systems

CSR – VERKSAMHETENS SOCIALA ANSVAR

Att ta ett socialt ansvar är en grundläggande princip hos Bruynzeel Storage Systems. Vi arbetar kontinuerligt med att vara den mest miljövänliga leverantören av utrymmesbesparande förvaringslösningar.

I allt vi gör, fokuserar vi på att förbättra vår miljöpåverkan för oss och för våra kunder. Vi visar vårt sociala ansvar dagligen genom att:

Respecting-Bruynzeel-Storage-Systems
Respektera kulturen och lagar i de länder där vi finns representerade
Work-Bruynzeel-Storage-Systems
Enbart arbeta med samarbetspartners som följer våra standarder
Communicate-Bruynzeel-Storage-Systems
Kommunicera med våra intressenter på ett öppet och ärligt sätt
Express-opinion-Bruynzeel-Storage-Systems
Har modet att uttrycka våra åsikter
Responsibility-Bruynzeel-Storage-Systems
Ta personligt ansvar för våra handlingar
Work-Bruynzeel-Storage-Systems
Stödja det lokala samhället genom att investera i sociala initiativ
Communicate-Bruynzeel-Storage-Systems
Kontiuerligt arbeta med vår miljöeffektivitet och reducera vår miljöpåverkan.

VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR VÅRA KUNDER ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN OCH ÖKA HÅLLBARHETEN PÅ BYGGNADEN

TRADITIONELL FÖRVARING

>50% yta blir inte använd till förvaring

Mobile-shelving-Bruynzeel-Storage-Systems

COMPACTUS® FÖRVARING

Spara 50% m2 yta eller

öka kapaciteten med 100%

Compactus-Double-Decker-XTR-Bruynzeel-Storage-Systems

COMPACTUS® DOUBLE DECKER FÖRVARING

Spara 75% m2 yta eller

öka kapaciteten med 200%

ANVÄNDNING AV COMPACTUS® LÖSNINGAR MINSKAR ERAT FYSISKA AVTRYCK

  • Reducerar användningen av byggnadsmaterial
  • Sparar elkostnader som värmer upp eller kyler ner din byggnad
  • Sparar energi genom effektiv gångbelysning
  • Minskar omkostnader för säkerhersåtgärder
Sustainability-factory-Bruynzeel-Storage-Systems
Co2-Bruynzeel-Storage-Systems

HÅLLBARHET

HÅLLBARHET ÄR EN INTEGRERAD DEL AV VÅR VARDAG. ENBART BRA ÄR INTE TILLRÄCKLIGT BRA. DÄRFÖR ÄR DET VÅR MÅLSÄTTNING ATT REDUCERA VÅRA CO2 UTSLÄPP MED 2% PER KG STÅL SOM ANVÄNDS. VARJE ÅR.

Vi uppnår detta genom att förbättra våra processer. Exempel på detta är:

Använder LED belysning i vår fabrik istället för lysrör
Använder lägre temperaturer och högre effektivitet i pulver-lackeringen i förhållande till industristandard
Återvinner energi från våra produktionslinje r i vår fabrik.
Recycle-Bruynzeel-Storage-Systems
Fokus på hållbara material. Kontinuerligt öka andelen återvunnet innehåll i vårt stål.

DET SOM GÖR OSS UNIKA I VÅR BRANSCH, ÄR ATT VI ANVÄNDER OSS AV ICKE INOLJAT OCH ICKE-GALVANISERAT STÅL. GENOM ATT GÖRA DETTA SPARAR VI:

CO2 besparing

Årlig besparing

2.108.000 kg = 476 personbilar som kör i ett år

Besparing per hyllmeter

1,41 kg = 190 smartphone laddare

Vattenbesparing

Årlig besparing

25.097 m3 = Dricksvatten för 34.380 människor

Besparing per hyllmeter

16 L = Spola toaletten 5 gånger

Avfallsbesparing

Årlig besparing

96,52 m3

Chemical-saving-Bruynzeel-Storage-Systems

Kemikaliesparande

Årlig besparing

15.216 L

KVALITET & CERTIFIKAT

Certificates-Bruynzeel-Storage-Systems