Mobila förvaringssystem är en effektiv och praktisk lösning för förvaring när mycket material ska lagras på begränsad yta. Mobila förvaringssystem, även benämnt som rullhyllor, mobila hyllor, kompakthyllor och rullarkiv är etablerade och pålitliga problemlösare och har en historia som går över 50 år tillbaka i tiden.
Bruynzeel Storage Systems var ett av de första företagen som utvecklade mobila förvaringssystem. Idén är enkel: placera en rad skåp eller hyllenheter på en hjulbaserad del på räls i golvet. Det allra första systemet hade en enkel skjut-och-drag-funktion med ett fast handtag på gaveln av skåpen, som man med handkraft förde längs rälsspår i golvet. Kort därefter utrustades de mobila enheterna med ett kugghjulssystem, där handtagen på varje hyllenhet kunde vridas för att skjuta hyllsystemen från vänster till höger.

1962: Det allra första mobila förvaringssystemet
Det allra första mobila förvaringssystemet infördes 1962 och revolutionerade marknaden. Det togs fram med bas i Bruynzeels standardskåp i trä. Systemet sparade in avsevärda golvytor, då konstruktionen möjliggjorde att gångar bara behövde vara öppna när de användes. Marknaden förstod snabbt det geniala i innovationen och produkten fick en bred grupp användare inom arkiv, museimagasin och kontor.

1962-Det-allra-första-mobila-forvaringssystemet_Bruynzeel-Storage-Systems
Över tiden har det ursprungliga skjut-och-drag-lagringssystemet utvecklats och förbättrats. 1970 lade Bruynszeel till stålbaser och 1980 lanserade företaget det första mobila förvaringssystemet tillverkat helt i stål. Detta var utrustat med en mekanisk drivkedja. Drivenheten styrdes av det karaktäristiska roterande handtaget som än idag ses hos de manuella mobila förvaringssystemen. Genom åren har ytterliga ett antal tekniska förbättringar gjorts, inklusive tillskottet av säkerhetssystem för låsning.

Manuella mobila hyllsystem
Moderna mobila hyllsystem kan flyttas för hand eller med hjälp av elektriska motorer. Manuella eller handdrivna mobila lagringssystem är konstruerade med ett roterande handtag på utsidan av varje enhet eller ett dokumentskåp. När handtaget vrids runt aktiveras en mekanism som driver enheten åt vänster eller höger beroende på medurs eller moturs rotation av handtaget. Med fördel kan mobila arkivskåp byggas på höjden, om golvytan är mycket begränsad, exempelvis på ett kontor eller i ett arkiv.

Manuella-mobila-hyllsystem_Bruynzeel-Storage-Systems
Manuellt mobilt förvaringssystem i förrådet på Cheltenhams konstgalleri och museum Hyllfacken på mobila baser levereras i många standardstorlekar och kan blandas för att skapa skräddarsydda längder på hyllor som maximerar lagringsutrymmet i ett visst rum. Varje hyllenhet är i normala fall monterad på ett plant, utjämnat spår för att kompensera lutning i befintliga golv. Detta gör det möjligt att flytta tungt lastade enheter med minimal ansträngning. Spåret kan antingen vara försänkt i ett befintligt eller nylagt golv eller vara integrerat i ett upphöjt golv, som med lutande trösklar ger en smidig övergång mellan enheten och omgivande golvnivå.

Elektroniska hyllsystem
I elektroniska mobila hyllsystem flyttas hyllenheten genom en enkel knapptryckning. Små motorer som driver systemet göms i hyllbasen. Det elektroniska mobila hyllsystem har betydande fördelar jämfört med sin mekaniska kusin. Touch-knappar möjliggör tillgång för alla även för rörelsehindrade. Utökade trygghets- och säkerhetsfunktioner innebär att elektroniska hyllsystem ofta väljs för offentliga verksamheter, såsom universitet och bibliotek. Vissa, lite kraftfullare versioner, kan anslutas mot arkiveringsdatabaser och kan använda RFID för att underlätta enkel hämtning av arkiverat material, via funktioner för automatisk öppning och stängning.

Elektroniska-hyllsystem_Bruynzeel-Storage-Systems
Dubbla mobila hyllsystem
För mycket stora volymer är det mobila dubbel-däckar- hyllsystemet det mest effektiva. Denna gigant kan lagra upp till 400 % mer material på en viss golvyta än ett arkivhyllsystem i enkel installation. Dubbla mobila hyllsystem är dock inte bara för stora lager och externa magasin. Är takhöjden tillåtande, kan det installaras var som hels och ge välbehövlig förvaring för företag och organisationer. Något att särskilt ha i åtanke områden med höga hyror och/eller begränsad golvyta.

Bilden här visar tydligt hur det fungerar. De sammankopplade gångarna ovanför och under den integrerade entresolvåningsgolvet rör sig i tandem. Lasten från båda dessa nivåer överförs via stöd som går igenom plattformen till marknivå och tar bort behovet av ett skrymmande strukturellt entresolvåningsgolv, vilket skapar värdefullt utrymme. Före införandet av dubbeldäckare, var det enda sättet att förvara material på ett sådant intensivt och effektiv sätt att använda mycket höga staplar. Stora problem med åtkomst uppkom eftersom det var svårt att nå de högsta hyllorna och speciella trappor och hissar krävdes. Ett dubbel-däckar-system, som det som installerats av Bruynseel på biblioteket i Birmingham, ger personalen tillgång till alla hyllor utan separata stegar eller trappor, och förbättrar tillgång och enkel användning.

Tillämpningar
Mobila förvaringssystem används ofta i akademiska och kommersiella sammanhang, där stora volymer fysiskt arkivmaterial, handlingar eller böcker ska förvaras. Det kan handla om medicinska eller offentliga register, pappersintensiva kontor såsom inom juridik-eller redovisningsrelaterade yrken, samt böcker och media i publika och akademiska bibliotek.

Det är också vanligt och mycket lämpat för detaljhandelns lagerutrymmen. Med mobila förvaringssystem maximeras lagerkapaciteten och förrådsutrymmet.En större andel av den totala butiksytan kan användas som kund-och försäljningsyta, vilket ger ökad omsättning och försäljning.

Fördelar i kapacitet- och kostnadsbesparing
En typisk uppsättning av mobila kontorshyllsystemsenheter erbjuder nära 50 % minskning av golvyta eller en 50 till 100 % ökning av lagringsutrymmet jämfört med traditionella arkivskåp. Med endast en tillgångskorridor öppen i taget kan man utnyttja annars “död” yta till förvaring. Ytterligare energibesparande fördelar inkluderar en minskning av belysningskostnader. När integrerad LED-belysning läggs till mobila lagringssystem tänds lamporna enbart när gången används, vilket ger en sammanlagd energibesparing på upp till 97 % jämfört med konventionella takmonterade lysrörsarmaturer.

Nya användningsområden av mobila förvaringssystem
De senaste trenderna inom kontorsplanering, tillsammans med minskad pappersanvändning och ökad digitalisering, har bidragit till att skapa ny mark för användning av mobila förvaringssystem på arbetsplatser. Mobila förvaringssystem, såsom Bruynzeels kontorsenhet, är utformade för att förvara olika typer av material på en liten yta. Systemen kan inkludera plats för kylskåp, garderobsförvaring, platt-tv och låsbara skåp för personliga ägodelar.

Nya-anvandningsomraden-av-mobila-forvaringssystem_Bruynzeel-Storage-Systems