CIRKULÄR EKONOMI

Vi arbetar för en hållbar framtid fram till 2020

Våra årliga besparingar

Arbetsmiljö

Mer effektiv belysning genom (LED) i enlighet med principen för cirkulär ekonomi.

Sparade kilowattimmar

Kg lägre CO2-utsläpp

Avtal

Nytt avtal för ren och hållbar el.

World class manufacturing

resulterade i 1500 förbättringspunkter

%

Lägre elförbrukning

%

Sparad gas

Kg lägre CO2-utsläpp

Förvaring och emballage

Använder återvunna EU-pallar

%

Färre pallar

Kg lägre CO2 utsläpp

Färre antal leverantörer

%

Färre transporter

Kg CO2 utsläpp

Ingen ytbehandling av stålet innan pulverlackering

Ingen resurskrävande tvätt innan lackering.

Kg mindre användning av kemikalier

Kg mindre kemikalieavfall

M3 lägre vattenförbrukning

Kg lägre CO2-utsläpp

Byte till vattensystem med ånga

%

Lägre elförbrukning

Kg lägre CO2-utsläpp

Lägre temperaturer i rengöringsprocessen

M3 lägre vattenförbrukning

Kg lägre CO2-utsläpp

Pulverlack

Högre effektivitet och lägre temperaturer jämfört med branschstandard.

%

Lägre elförbrukning

Kg lägre CO2-utsläpp

Totala besparingar fram till 2015

Kg lägre CO2-utsläpp

Fördelar för våra kunder

Våra förvaringslösningar spar upp till 50% mer utrymme jämfört med traditionell förvaring.

Delar av avfallsmaterialet återvinns och blir vackra skålar till kunderna

Automatiskt reglerad gångbelysning i arkiven reducerar energiåtgången med upp till 98%

Önskar du mer information om Bruynzeel Storage Systems förvaringslösningar?