Micro Housing: en trend eller nödvändighet?

Micro Housing: en trend eller nödvändighet?

World Economic Forum förutspår att två miljarder nya bostäder måste byggas under de kommande 80 åren. Detta beror på att befolkningen ökar och åldras och på att andelen en- till tvåpersonershushåll ökar. FN:s råd för mänskliga rättigheter rapporterar att...