Panningen (NL), 16 mars 2022

Bruynzeel hjälper till med odling av grönsaker i byggnader i Paris

Bruynzeel Storage Systems, den europeiska marknadsledaren inom utrymmesbesparande förvaringssystem, förser det franska företaget Champerché med mobila hyllsystem för odling av grönsaker i lediga byggnader. Det handlar om ett före detta parkeringsgarage på 1 300 m2 i en förort i västra Paris (Sartrouville). Här odlas aromatiska örter, grönsaker och frukt. Vertikal odling gör det möjligt att odla nästan alla typer av grödor inomhus, var som helst i världen. Det långsiktiga målet är att hjälpa Parisregionen att bli självförsörjande genom att odla färsk mat av hög kvalitet som är hållbart odlad. Den ”vertikala gården” i Paris har nu tagits i drift.

 

Vertikal stadsodling Champerche_bruynzeel-storage-systems

Lovande med vertikala odlingar

Odling av grödor i byggnader och i flera lager ovanför varandra kallas för vertikal odling eller vertikalt jordbruk. Dessa slutna och kontrollerade miljöer säkerställer stabila förhållanden där grödor odlas med avancerade odlingsmetoder. På så sätt behövs 90% mindre vatten och mycket mindre markyta (10-20 gånger mindre) jämförts med traditionellt jordbruk. Dessutom finns det ingen förorening av marken och luften: användningen av bekämpningsmedel är onödig. Genom att producera lokalt i städer (stadsodlingar) minskar även förorenande transporter.

 

Champerché är ett franskt företag som har fokuserat sig på stadsodlingar genom vertikalt jordbruk sedan det grundades 2017. Bruynzeel förser Champerché med hyllsystemen för de stapelbara och portabla hydroponiska systemen. Användningen av mobila hyllsystem garanterar en högre avkastning per m². Dessa system är utformade specifikt för att innehålla växter, vatten och ventilationssystem.

Att odla grödor via vertikalt jordbruk erbjuder flera fördelar. Att odla grödor i flera lager ovanför varandra i byggnader möjliggör en hållbar, effektiv och helt kontrollerad odling. I många städer står ett stort antal kommersiella byggnader och kontor tomma. Att utnyttja dessa byggnader genom vertikalt jordbruk skapar ett säkert, hälsosamt och hållbart sätt att förse den snabbt växande befolkningen i städer med lokalt producerad färsk mat. Vi vill gärna bidra med våra system till den snabba tillväxten av denna form av lokal och hållbar odling genom att kraftigt minska fotavtrycket. Vi kallar detta ”Creating space for a healthy planet

Alexander Collot d'Escury

VD , Bruynzeel Storage Systems

Förvaringssystem anpassade för vertikalt jordbruk

På grund av sin robusthet och effektiva användning av utrymmet är Bruynzeels förvaringssystem idealiska för vertikalt jordbruk. Genom att lägga till näthyllor, LED-belysning och ett vattendistributionssystem till ett mobilt hyllsystem kan de vertikala odlingssystemen göras operativa snabbt till relativt låga kostnader. Användningen av mobila hyllsystem i ett konditionerat utrymme är avgörande för en hög avkastning per m².

Vertikal stadsodling Champerche_bruynzeel-storage-systems
Vertikal stadsodling Champerche_bruynzeel-storage-systems

Om Bruynzeel Storage Systems

Bruynzeel Storage Systems är marknadsledare på den europeiska marknaden för intelligenta och utrymmesbesparande förvaringssystem inom arkiv-, biblioteks- och museisegmentet. Företaget från Panningen (Norra Limburg) växer också snabbt inom förvaringslösningar inom läkemedelsindustrin, industrin, detaljhandeln, stadsodlingar och sjukhus. Utrymmet blir allt knappare och dyrare internationellt. Med hjälp av utrymmesbesparande och mobile förvaringssystem kan skapandet av utrymmen realiseras mycket billigare, snabbare och mer hållbart än genom nybyggnation av byggnader.

Bruynzeel Storage Systems grundades 1953 som en del av Bruynzeel-gruppen som växte till en internationellt ledande tillverkare av badrum, dörrar, skåp, kök, golv och pennor. Bruynzeel Storage Systems har privatiserats sedan 1980-talet. Med sin ”best-in-class” produktionsprocess kan den realisera förvaringssystem med högkvalitativ design och kvalitet inom de snabbaste produktions- och leveranstiderna. Sedan 2021 har Bruynzeels egna affärsverksamhet varit klimatneutral och ledande inom hållbarhet.

Förutom sina egna kontor i Europa och USA verkar företaget genom ett omfattande nätverk av distributörer i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika, Nordamerika, Australien och Asien. Alla system tillverkas i fabriken i Panningen, Nederländerna. Företaget har mer än 200 anställda och varje Bruynzeel förvaringslösning är designad och baserad på kundens specifika behov.

Fem-utmarkande-fakta-om-Bruynzeel-fabriken_Bruynzeel-Storage-Systems

Sedan augusti 2021 har det holländska private equity-företaget Gilde Equity Management (GEM) en majoritetsandel i företaget. Med Gildes stöd kan Bruynzeel påskynda genomförandet av sin internationella tillväxtstrategi genom att växa på befintliga och nya geografiska marknader, utveckla nya lovande segment och stärka sin ledande position inom hållbara produkter och processer. Riktade förvärv i viktiga geografier och segment är en del av tillväxtstrategin.

För ytterligare information:

Bruynzeel Storage Systems

Jasper Hunnekens
Group Marketing & Export Manager

Mobile: +31 6 5024 3998
Email: jasper.hunnekens@bruynzeel.org
Website: www.bruynzeel-storage.com

Tillgång till bilder via länk