Brandklassade hängmappsskåp

Brandklassade hängmappsskåp för att skydda dokument från brand på kontoret. Skåpen är tillverkade av tunna material vilket gör yttermåtten förhållandevis små och vikten kan hållas nere. Det är viktigt framförallt på de mindre modellerna med hjul. För att ett skåp skall kunna ge ett skydd vid brand skall de vara brandklassade. Skåpen har testats och utsatts för extrema temperaturer i 60 eller 120 minuter,  som kan uppstå under en faktisk brand. När ett skåp är godkänt för att skydda papper så heter klassningarna 60P eller 120P.

60P

Brandklassad hurts på hjul, modell SV10 för hängmappar.

Brandklassat hängmappsskåp, modell SV20-40.

Brandklassat hängmappsskåp, modell SV21-31.

Brandklassat hängmappsskåp, modell 1-500/60. 2-500/60, 3-500/60 och 4-500/60.

120P

Brandklassat hängmappsskåp, modell SV22-42 har högsta brandklass.

Brandklassade hängmappsskåp, modell RPF2-20, RPF2-30 och RPF2-40.

Mappar 

Är ni i behov av mappar till ert hängmappsskåp? Kontakta gärna vår support avdelning.