Creating space for a healthy planet

CREATING SPACE FOR A HEALTHY PLANET

Vår vision är att vara världsledande inom utrymmesskapande lösningar som bidrar till en hållbar planet. Detta är vad vi tror på och som definierar hur vi agerar, utvecklar och arbetar. Utrymme är en knapp tillgång och därför ägnar vi oss åt att producera och tillhandahålla utrymmesskapande lösningar som ger ett positivt bidrag till vår planet.

VI ÄR KLIMATNEUTRALA I VÅR EGEN VERKSAMHET

(Scope 1 OCH 2) OCH ÅTAGIT oss ATT NÅ Net Zero  (scope 3) SENAST 2045

Vi är stolta över att ha uppnått milstolpen att vara klimatneutrala i vår egen verksamhet (scope 1 & 2) enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG) under 2021. Vi har blivit oberoende granskade av Deloitte*.
Vi arbetar för närvarande hårt tillsammans med alla intressenter för att även våra Scope 3-utsläpp enligt GHG-protokollet ska vara noll senast år 2045. För att uppnå detta arbetar vi med årliga förbättringsmål. I god tid före klimatavtalet i Paris.
* Officiella Deloitte-revisionsrapporten (Bruynzeel Storage Systems Scope 1 Scope 2 Report 2021) kan fås på begäran.

Vi eliminerar våra utsläpp genom att enbart inhandla 100 % el från lokala sol- och vindkraftsanläggningar (Certiq: www.certiq.nl) och gas från lokala biogasanlggningar (Vertogas: www.vertogas.nl)

HUR KAN VI HJÄLPA VÅRA KUNDER OCH PARTNERS?

MILJÖPÅVERKAN

Traditionellt sett förvaras lagret i fasta hyllor längs med fasta gångar. Dessa gångar behövs för att komma åt alla föremål. I praktiken är majoriteten av detta gångutrymme alltid tomt. Ett slöseri med utrymme! Konceptet med utrymmesskapande förvaringslösningar bygger på principen om "flexibla gångar". Genom att göra förvaringssystemet flyttbart kan en gång skapas där det behövs, och att det återstående utrymmet enbart används för förvaring. När vi tillämpar vår DoubleDecker-lösning tar vi bokstavligen denna princip till nästa nivå genom att lägga till en våning till lösningen.

Genom att använda Bruynzeels utrymmesbesparande förvaringslösningar uppnår våra kunder en omedelbar minskning av det fysiska fotavtrycket med upp till 75 % och ytterligare besparingar i form av förbrukningsutgifter (belysning, uppvärmning, kylning, rengöring) och onödiga byggmaterial.

Traditionell förvaring
Traditionell förvaring
> 50% av utrymmet används inte för förvaring
Compactus® förvaring
Compactus® förvaring
Spara 50% m2 utrymme
Compactus® Double Decker förvaring
Compactus® Double Decker förvaring
Spara 75% m2 utrymme

BEHÖVER DU MER UTRYMME?

OPTIMERING AV BEFINTLIG GOLVYTA KAN MINSKA MILJÖPÅVERKAN MED UPP TILL 90 % JÄMFÖRT MED NYBYGGNATION!!

Om du behöver mer utrymme för elever, öka lagernivåerna i detaljhandeln eller hitta förvaringsutrymme för växande samlingar, kan du överväga att bygga ut byggnader eller bygga helt nya byggnader. Regelbundet förbises möjligheten att optimera befintlig golvyta med över 50 % för att lösa dessa behov av ytterligare utrymme. Förutom besparingar på investeringar, ledtider för tillstånd och byggnadsmaterial samt nödvändig arbetskapacitet är den koldioxidpåverkan som kan minskas under 20 år betydande.... upp till 90 %!

JÄMFÖRELSE AV KOLDIOXIDUTSLÄPP PER M2 UNDER 20 ÅR

Nybyggnation

INITIAL Påverkan
CO2-påverkan vid nybyggnation per m2 källa 400 kg CO2
Fasta förvaringslösningar per m2 källa 107 kg CO2
Totalt * 507 kg CO2
LÖPANDE PÅVERKAN
Energi (uppvärmning/kylning) per m2 p/år källa 107 kg CO2
#Ar 20
Totalt (under 20 år) * 2 140 kg CO2
TOTAL PÅVERKAN 2 647 kg CO2

Optimering av befintligt golvutrymme 50 %

INITIAL Påverkan
Bruynzeel mobil förvringslösning per m2. källa 309 kg CO2
 
Totalt * 309 kg CO2
LÖPANDE PÅVERKAN
 
 
Ingen ytterligare m2 för uppvärmning/kylning 0 kg CO2
TOTAL PÅVERKAN 309 kg CO2
KG CO2-reduktion genom optimering av befintliga utrymmen jämfört med nybyggnation 2 338 kg CO2
* Observera att dessa siffror är en genomsnittlig indikation. De exakta siffrorna kan variera beroende på land och projekt.

DETTA MOTSVARAR UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASER FRÅN:

256 BENSINDRIVNA PERSONBILAR SOM KÖRTS UNDER ETT ÅR.
150 BOSTÄDERS ENERGIFÖRBRUKNING UNDER ETT ÅR
144 572 285 ANTAL LADDADE SMARTPHONES

  ETT POSITIVT BIDRAG TILL VÅR PLANET

  Vi tillämpar bästa praxis inom energi- och vattenförvaltning, i kombination med stor uppmärksamhet på materialhälsa. Vårt åtagande är att fortsätta att vara den mest hållbara producenten i vår bransch och att förbättra planeten och välbefinnandet hos varje individ som använder våra lösningar.

VI KALLAR DET HÄR FÖR: CREATING SPACE FOR A  HEALTHY PLANET

Besparing per år

2 108 000 = 454 **
personbilar som körs under ett år

Besparing per hyllmeter

1,41 kg = 172 **
laddade smartphones

Besparing per år

9 652 m3

Besparing per år

25 097 m3
= dricksvatten för 34 380 personer

Besparing per hyllmeter

16 L
= 3 toalettspolningar

Besparing per år

15 216 L

Material

Det som gör oss unika i vår bransch är att vi producerar med icke inoljat och icke galvaniserat stål. Genom att göra detta sparar vi*:

  • Årligen 2 108 000 kg CO2
  • Årligen 25 097 m3 dricksvatten
  • Årligen 96,52 m3 avfall
  • Årligen 15 216 L kemikalier

Dessutom kan vi nu erbjuda Bruynzeel GreenSteel, vilket är certifierat stål där koldioxidbesparingen motsvarar summan av de koldioxidbesparingar som stålproducenterna gör under hela stålproduktionen.

* Baserat på 2022 års produktionsvolymer ** Källa: Environmental Protection Agency

JÄMFÖRELSE AV STÅL

GALVANISERAT
STÅL

Stål som innehåller ett lager zink för att skydda mot korrosion.

INOLJAT
STÅL *

Blankt stål som har ett lager olja som skyddar mot korrosion under hantering och produktion.

ICKE INOLJAT ICKE
GALVANISERAT STÅL *

Obearbetat stål utan tillsatser av olja under tillverkningen.

Bruynzeel
Greensteel

GreenSteel med lägsta möjliga koldioxidpåverkan genom ackrediterade certifikat.

Bruynzeel
Greensteel 2.0

Fossilfri stålproduktion baserad på vätgasteknik. Väntas lanseras mellan 2025-2030.

*Alltid pulverlackerad som ytbehandling

OM DU BYTER TILL BRUYNZEEL GREENSTEEL KAN DU MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED >91%!!

Majoriteten av industrin tillverkar fortfarande med galvaniserat och/eller oljat stål. Detta var Bruynzeel-standard före år 2000. Moderniseringen av våra produktionsanläggningar gjorde det möjligt för oss att till övervägande del producera med icke inoljat och icke galvaniserat stål, vilket har varit Bruynzeels standard (>20 % mindre koldioxidpåverkan jämfört med galvaniserat) i många år nu. Nu vill vi göra nästa skifte mot vår nya standard Bruynzeel GreenSteel (>91% mindre CO2-påverkan jämfört med galvaniserat!).

Bruynzeel har börjat använda icke inoljat stål från och med år 2000. Vi övergick från 100 % oljat stål då till 80 % icke inoljat och över 95 % icke galvaniserat stål år 2022.

VÅRT MÅL ÄR ATT BYTA TILL 50 % BRUYNZEEL GREENSTEEL ÅR 2025 OCH TILL 100 % ÅR 2030.

KOLDIOXIDUTSLÄPP FÖR 1 M² MOBIL FÖRVARING

Mobil förvaring
> Sparar 50% m2 utrymme
Industristandard (GALVANISERAT
STÅL)
381 KG CO2
Bruynzeels standard (ICKE INOLJAT ICKE
GALVANISERAT STÅL)
309 KG CO2
Bruynzeels nya standard (Bruynzeel
Greensteel)
35 KG CO2
nya
källa

1 000 M2 MOBIL FÖRVARING MED
BRUYNZEEL GREENSTEEL MINSKAR

346 000 KG
KOLDIOXIDUTSLÄPP

JÄMFÖRT MED
INDUSTRISTANDARD

LÄR DIG HUR MYCKET UTRYMME, PENGAR OCH KG CO2 DU KAN SPARA.

Beräkna dina besparingar

M2
Sustainability

PÅLITLIG OCH LEDANDE PARTNER

Som ”the footprint reduction company” kan ni lita på att vi är den mest hållbara partnern i branschen. Vi är ambitiösa när det gäller att höja ribban för oss själva och tillsammans med våra leverantörer, partners och kunder!

Läs mer om vår csr-policy

Cookie

Vi vill använda cookies och ber om ditt tillstånd att placera dem.

Den nödvändiga är alltid aktiv; när du klickar på "acceptera alla cookies" accepterar du alla valfria cookies. Om du vill välja vilka kakor som ska accepteras, klicka på knappen "cookie-inställningar".

Inställningar för cookies

Vi vill använda cookies och ber om ditt tillstånd att placera dem.

Nödvändiga cookies hjälper oss att göra webbplatsen användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Anonyma statistiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera information anonymt.

Analytiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera information.

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på olika webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.