CSR ÄR VÅR VIKTIGASTE INGREDIENS I ARBETET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

VÅR CSR FILOSOFI

Ett företag kan prioritera arbetet och engagemanget kring företagets sociala ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR) olika högt. Vi på Bruynzeel tar vårt ansvar och ser arbetet med CSR som en av byggstenarna och en av de grundläggande principerna för vår affärsmodell.

Det innebär att i allt vi gör, väger vi in arbetet med socialt ansvar som en av de viktigaste delarna för att skapa en hållbar produktion och service.

Primära mål

Erbjuda lösningar enligt modellen “Cirkulär ekonomi”

Sekundära mål

Enligt dessa givna ramar maximera den totala ekonomin

Långsiktig ambition

År 2025 vill vi arbete enligt modellen, “Cirkulär ekonomi”. Innan 2020 års slut kommer vi att ha klar en plan och ett tillvägagångssätt för att säkerställa att våra lösningar och processer möter denna modell.

SNABBFAKTA

Under lång tid har vi arbetat för att minimera påverkan vårt företag och våra produkter har på miljön. Det är ett ständigt pågående arbete och vi vill att ni är med på vår resa.

VÅRA RÅDGIVARE OCH PARTNERS

Genom en anpassning till modellen circular economy inser vi att vi bara är en av de många spelare som kan bidra på ett meningsfullt sätt till den nya ekonomin. Därför ser vi ett nära samrbete och prtnerskap som nyckeln till framgång i denna utmannande process.

Tillsammans med våra samarbetspartners och rådgivare har vi redan tagit många viktiga steg men vi har fler att ta för att nå våra högt uppsatta mål.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Bruynzeel Storage Systems är ett företag som bryr sig. Förutom att vår verksamhet självklart följer de lokala arbetsmiljöregler är det vår fasta övertygelse att vi bara kan fortsätta att bygga en framgångsrik organisation om människorna hos oss mår bra och känner sig trygga. Därför slutar inte Bruynzeels arbete med att endast eliminera de fysiska risker arbetet kan innebära för våra anställda utan vi arbetar även aktivt för att erbjuda ett stimulerande arbete, modernat leadrskap, glädje och engagemang.

RESPEKTERA VÅR OMVÄRLD

När vi blickar in i framtiden ser vi enorma utmaningar. För att tillgodose behoven hos en växande befolkning med en ändlig resursbas på en planets som redan är i stor stress kräver hårt arbete från producerande företag. Bruynzeel Storage Systems ser det som sitt huvudansvar att göra övergången till circular economy för att kunna blicka framåt på en verklig hållbar framtid i symbios med vår miljö coh vår resurser. En framtid där varje produkt är utformad för flera cykler av användning. En framtid där olika material och tillverkningsmetoder är omsorgsfullt sammansvetsade så att resultatet av en process alltid göder påbörjandet av en annan.

Minskar avfallet

Vi ser avfall, restprodukter och skadade produkter som råvaror. Det ger oss en grund för att starta upp en ny produktionscykel.

LEVERERA HÖG KVALITET

På Bruynzeel sätter vi standarden när det kommer till att leverera produkter av högsta kvalitet. Våra produkter uppfyller och överträffar ledande interantionella kvalitetsstandarder, vilket framgår av våra många certifieringar från oberoende experter på området.

UTVECKLING AV MEDARBETARE

Att attrahera, utveckla och behålla välutbildade medarbetare är viktigt för oss. För att leva upp till det erbjuder vi alla våra anställda möjlighet att utbilda sig eller gå kurser gratis. Vi hoppas att kunna skapa personlig utveckling i en stimulerande miljö där medarbetare önskar stanna länge hos oss. Det ökar värdet för individen både hos oss och i ett liv utanför Bruynzeel.

FÖRPACKNINGS- OCH TIDNINGSINSAMLINGEN FTI

FTI ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna – som tillverkar dem i Sverige. Verksamheten finansieras av dessa företag och målet är att erbjuda ett enkelt återvinningssystem med så lite påverkan på miljön som möjligt.

Vi som tillverkare har ett producentansvar

Sedan 1993 ligger miljöansvaret på den som producerar en vara. Producenterna ska vara skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumentens slutanvändning.

TILLSAMMANS HITTAR VI NYA IDEÉR OCH LÖSNINGAR

Vi tror på samarbete och det är därför vi samarbetar med inredningsarkitekter, kontorsinnovatörer och även med våra kunder, såsom Adecco, Bosch, Deloitte, E.on, Kellogg’s och Siemens. Rullarkiv för kontor, “Spacefulness” erbjuder intelligenta, utrymmesbesparande förvaringslösningar för moderna kontor.

Välj Bruynzeel och du väljer garanterad kvalitet och hållbarhet. Bruynzeel är ISO 9001- and ISO 14001-cerifierade.

Önskar du mer information om Bruynzeel Storage Systems förvaringslösningar.

REFERENSER

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Tidningsarkivet i Lund

Tidningsarkivet i Lund

Sterillager Ängelholms Sjukhus

Sterillager Ängelholms Sjukhus

Paternosterverk Socialförvaltningen

Paternosterverk Socialförvaltningen

Sörmlands Museum

Sörmlands Museum

Oseana Konst och Kulturhus, Norge

Oseana Konst och Kulturhus, Norge

Karmøy Kommune, Norge

Karmøy Kommune, Norge

Bymuseum i Bergen, Norge

Bymuseum i Bergen, Norge

Thomas Sabo, Tyskland

Thomas Sabo, Tyskland

PWN, Nederländerna

PWN, Nederländerna

Elmer & Partner Advokater, Köpenhamn

Elmer & Partner Advokater, Köpenhamn

SAAB i Linköping

SAAB i Linköping

GL Events, Frankrike

GL Events, Frankrike

Bruynzeel Storage Systems

Bruynzeel Storage Systems

Advokatbyrå Pfefferle, Tyskland

Advokatbyrå Pfefferle, Tyskland

Siemens, Danmark

Siemens, Danmark

Pharmaceutical Group, Belgien

Pharmaceutical Group, Belgien

Arval, Luxemburg

Arval, Luxemburg

Kellogg, Tyskland

Kellogg, Tyskland

Celio International, Belgien

Celio International, Belgien

Nucleus, Storbritanniens arkiv för civil kärnindustri

Nucleus, Storbritanniens arkiv för civil kärnindustri

Militärarkivet i Irland

Militärarkivet i Irland

Hennessy, Franrike

Hennessy, Franrike

Schiphol Lost & Found, Nederländerna

Schiphol Lost & Found, Nederländerna

Bergrummet som blev ett arkiv

Bergrummet som blev ett arkiv

Regionarkivet i Linköping

Regionarkivet i Linköping

Historiska arkivet, Danmark

Historiska arkivet, Danmark

Johnson Controls VB, Tyskland

Johnson Controls VB, Tyskland

Stadsarkivet Krefeld, Tyskland

Stadsarkivet Krefeld, Tyskland

Central Archives selection, Nederländerna

Central Archives selection, Nederländerna

Bas Rhin, Frankrike

Bas Rhin, Frankrike

Universitet i West London Library

Universitet i West London Library

Eindhoven Bibliotek, Nederländerna

Eindhoven Bibliotek, Nederländerna

Campus Roskilde, Danmark

Campus Roskilde, Danmark

Canterbury Christ Church University, Storbritannien

Canterbury Christ Church University, Storbritannien

University Bayonne, Frankrike

University Bayonne, Frankrike

BBC London, Storbritannien

BBC London, Storbritannien

Newcastles universitetsbibliotek, UK

Newcastles universitetsbibliotek, UK

Militärmuseum i Nederländerna

Militärmuseum i Nederländerna

Nordjyllands Historiske Museum, Danmark

Nordjyllands Historiske Museum, Danmark

Stedelijk Museum Amsterdam, Nederländerna

Stedelijk Museum Amsterdam, Nederländerna

Ingres Museum, Frankrike

Ingres Museum, Frankrike

Rijksmuseum Amsterdam, Nederländerna

Rijksmuseum Amsterdam, Nederländerna

Tropenmuseum, Nederländerna

Tropenmuseum, Nederländerna

Museum Aan de Stroom (MAS), Belgien

Museum Aan de Stroom (MAS), Belgien

Karltex.se, design möter funktion

Karltex.se, design möter funktion

Ede & Ravenscroft, Storbritannien

Ede & Ravenscroft, Storbritannien

Chausport, Frankrike

Chausport, Frankrike

Nomeco, Danmark

Nomeco, Danmark

Folktandvården ökar effektiviteten med dentalförråd

Folktandvården ökar effektiviteten med dentalförråd

Angereds Närsjukhus, ett nytt sjukhuskoncept!

Angereds Närsjukhus, ett nytt sjukhuskoncept!

Sterilcentralen, Norra Älvsborgs Länssjukhus NÄL

Sterilcentralen, Norra Älvsborgs Länssjukhus NÄL

Thorax, intensivvårdsavdelning för hjärt- och kärlkirurgi

Thorax, intensivvårdsavdelning för hjärt- och kärlkirurgi