HÅLLBARHET HOS BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS

Vår filosofi

Antagligen är den största globala utmaningen idag att hålla jorden i fin form för framtida generationer. Utrymme blir en knapp tillgång på grund av den ständigt växande befolkningen och de resurser som krävs för att stödja denna tillväxt, som i sin tur orsakar kritiska nivåer av giftiga föroreningar över hela världen. Det leder oss till frågan: Hur kan utrymmesbesparande förvaringslösningar bidra till att minska denna effekt och skapa en renare planet, och en hållbar framtid?

På Bruynzeel bryr vi oss om framtiden. Vi vill bidra till en bättre värld med en växande befolkning där det finns ett ökat behov av effektiv användning av ytan och naturresurserna. Vi tror att smart förvaring gör en skillnad, både för att bevara det förflutna såväl som för att förbättra framtiden.

Bevarande handlar inte bara om att förvara föremål eller dokument, det handlar om att skydda kunskap och information som är förseglad i dessa skatter. Kunskap som kan låsas upp för att förbättra framtiden. Att låsa upp information är bara värdefullt om vi kan lära oss av den och använda den för att förbättra våra beslut som påverkar vår vardag.

I vår produktionsprocess jobbar vi aktivt med vattenförbrukning och användning av hållbara material, genom att använda icke inoljat stål. Detta sparar inte bara en enorm mängd vatten, utan förhindrar också giftiga kemikalier som annars behövs för att rengöra stålet.

Vi strävar efter att göra rätt saker för vår planet och våra människor och att ha en positiv inverkan på våra medarbetare, deras familjer och det lokala samhället. Genom att använda hållbara design principer sänker vi inte bara vårt eget miljöavtryck, utan vi hjälper även våra kunder! En bättre framtid genom att använda våra lösningar.

Hållbarhet Hos Bruynzeel Storage Systems

Under lång tid har vi arbetat för att minimera påverkan vårt företag och våra produkter har på miljön. Det är ett ständigt pågående arbete och vi vill att ni är med på vår resa.

HALLBARHET-Fakta-Bruynzeel-Storage-Systems

Hälsa Och Säkerhet

Bruynzeel Storage Systems är ett företag som bryr sig. Förutom att vår verksamhet självklart följer de lokala arbetsmiljöregler är det vår fasta övertygelse att vi bara kan fortsätta att bygga en framgångsrik organisation om människorna hos oss mår bra och känner sig trygga. Därför slutar inte Bruynzeels arbete med att endast eliminera de fysiska risker arbetet kan innebära för våra anställda utan vi arbetar även aktivt för att erbjuda ett stimulerande arbete, modernat leadrskap, glädje och engagemang.

SAKERHET-Bruynzeel-Storage-Systems

Leverera Hög Kvalitet

På Bruynzeel sätter vi standarden när det kommer till att leverera produkter av högsta kvalitet. Våra produkter uppfyller och överträffar ledande interantionella kvalitetsstandarder, vilket framgår av våra många certifieringar från oberoende experter på området.

HOG-KVALITE-Bruynzeel-Storage-Systems

Utveckling Av Medarbetare

Att attrahera, utveckla och behålla välutbildade medarbetare är viktigt för oss. För att leva upp till det erbjuder vi alla våra anställda möjlighet att utbilda sig eller gå kurser gratis. Vi hoppas att kunna skapa personlig utveckling i en stimulerande miljö där medarbetare önskar stanna länge hos oss. Det ökar värdet för individen både hos oss och i ett liv utanför Bruynzeel.

UTVECKLING-AV-MEDARBETARE-Bruynzeel-Storage-Systems

Vi erbjuder gratis råd och konsultation kring er arkivinredning