VÅR STRATEGI

Bruynzeel Storage Systems affärsidé

Hur allt hänger ihop

Vårt mål är att vara bäst på det vi gör. Bäst på att tillhandahålla utrymmesbesparande förvaringslösningar som skapar utrymme och bidrar till en hållbar planet. Våra värderingar, vår uppförandekod och våra regler för bolagsstyrning anger principerna för hur vi bedriver vår verksamhet och skapar därigenom ramarna för vårt företag.

Genom vår affärsstrategi strävar vi efter att vara den ledande leverantören av utrymmesbesparande förvaringslösningar på alla våra marknader och i olika kundsegment. Vårt fokus på perfektion, innovation, geografisk expansion, segmentutvidgning och kommunikation gör det möjligt för oss att nå våra mål.

Vår ledningsgrupp sätter upp inspirationsmål och motiverar våra anställda att anstränga sig och nå ambitiösa nya mål. Våra chefer är länken mellan definitionen av våra strategiska mål och de åtgärder som behövs för att komma dit. Våra medarbetare, vår viktigaste tillgång, är drivkraften bakom våra framgångar.

Museum aan de stroom - Bruynzeel Storage Systems
Business concept - Bruynzeel Storage Systems
Vision

Vara världsledande inom utrymmesbesparande förvaringslösningar som bidrar till en hållbar planet. We create space.

Affärsidé

Vi ser oss inte bara som en leverantör av förvaringssystem, vi ser också att vi underlättar effektiv användning av naturresurser och optimerar utrymmet hos våra kunder. Det uppnår vi genom vårt innovationsprogram, som är baserat på de tre pelarna kreativitet, funktionalitet och hållbarhet.

Företagsstrategi

1. Operationell excellens
2. Innovation
a. Kreativitet
b. Funktionalitet
c. Hållbarhet
3. Geografisk expansion/segmentutvidgning
4. Kommunikation

Ledarskap

Vi vill skapa en högpresterande kultur i vår verksamhetsmiljö genom våra gemensamma värderingar och ett målinriktat ledarskap. Vi litar på att våra chefer ska göra det möjligt för oss att uppnå våra mål. Det säkerställer också att vi använder organisationens styrka, driver utvecklingen i rätt riktning, behåller drivkraften och fördelar våra resurser på rätt sätt.

Handling

Handling säkerställer att våra strategier implementeras och att våra pågående aktiviteter definieras och kontinuerligt följs upp. Dessa kan exempelvis utgöras av tillväxtplaner, portföljutveckling, operativ effektivitet, talanghantering och innovationsinitiativ. Vi kommer kontinuerligt att utmana oss själva för att säkerställa att vi är på väg att bli världsledande på vår marknad.

Företagsstrategi

Vårt strategiska mål är att vara världens bästa och mest miljövänliga leverantör av utrymmesbesparande förvaringslösningar. Vi uppnår detta genom att skräddarsy våra produkter efter kundernas nuvarande och framtida behov. Vi kommer att uppnå detta genom att skapa en högpresterande säljorganisation och aktivt upprätthålla en exceptionell pipeline med innovationer för att påskynda kommersiell utveckling.

Vår tillväxtstrategi bygger på följande drivkrafter:

Operationell excellens

Vi arbetar hårt för att tillfredsställa och skapa värde för våra kunder och prioriterar att kontinuerligt förbättra våra operativa prestationer. Vi måste bibehålla vår förmåga att leverera vad våra kunder behöver. Kontinuerlig förbättring finns i företagets DNA.

Det handlar om inställningen att leverera snabba, flexibla och skräddarsydda kundlösningar som fungerar perfekt från första början och håller den överlägsna kvalitet som Bruynzeel har blivit känd för. Affärsmiljön förändras snabbt och vi måste kunna anpassa oss till de förändrade behoven hos våra kunder och den miljö de arbetar i. Många år av expertis och en fantastisk laganda utgör grunden för vårt stöd till kunderna i den dagliga verksamheten. Vi är unika i vår hantering av såväl små som mycket stora projekt. Vi validerar kontinuerligt vår projektledning för att säkerställa förstklassigt utförande.

Innovation

Kreativitet: utmärkt produktutveckling och design är en prioritet för oss inom alla våra segment. Detta innefattar fokus på materiell hälsa, samtida design och estetik.

Funktionalitet: vi vill att våra produkter ska hjälpa våra kunder att uppnå sina mål. Det gör vi genom att sätta kunden i centrum när vi definierar funktionen hos våra produkter. Som marknadsledare sätter vi standarden när det gäller att införliva den senaste tekniken i våra produkter och processer, så att våra kunders liv blir enklare och roligare.

Hållbarhet: Vi brinner för att våra produkter inte bara ska skapas genom hållbara produktionsprocesser. Vi insisterar på att våra produkter också har en positiv inverkan på hållbarheten hos våra kunders verksamhet.

Expansion

Geografisk expansion: Vårt mål är att fortsätta expandera verksamheten till nya geografiska regioner. För närvarande utökar Bruynzeel Storage Systems sin verksamhet i Asien, Stillahavsområdet, Latinamerika och Nordamerika och har ytterligare planer för expansion i andra regioner under de kommande åren.

Segmentutvidgning: Bruynzeel Storage Systems strävar efter att vidareutveckla segmenten Museum, Arkiv och Bibliotek och tittar kontinuerligt på nya segment (t.ex. Sjukvård, Butik, OEM med mera) där vår kunskap och erfarenhet kan ge mervärde i framtiden.

Kommunikation

På Bruynzeel Storage Systems strävar vi efter en öppen och ärlig kommunikation som gör det möjligt för oss att uppnå våra strategiska mål. Att få ett företag att växa innebär att man måste vinna hjärtat och hjärnan hos en mängd olika intressenter, både internt och externt. Därför tror vi att tydlig och öppen kommunikation är en av de grundläggande drivkrafterna för vår långsiktiga framgång.