sjukvardsforvaring-skap-Bruynzeel-Storage-Systems

SKÅP

Det finns en uppsjö av olika skåp. Skåp med jalusidörrar, med skjutdörrar, brandklassade skåp, säkerhetsskåp, hängmappsskåp och brandavskiljande skåp. Det kan vara bra att se över förvaringsbehovet. Vilka rutiner ni har, vart skåpen ska stå, vilka som använder skåpen, ska allt vara samlat, ska de vara brandklassade, vill du spara yta? Oavsett vad du har för behov så är vi säkra på att vi kan leverera en flexibel och säker lösning.

Sysco®-skåpen är anpassningsbara vad gäller både mått och färg. Med flera valmöjligheter av dörrar, tillbehör och materialval så kan Sysco® skåpen användas för flera olika ändamål.

Jalusidorrar-Sysco-Bruynzeel-Storage-Systems

Jalusidörrar

Används för att skapa ett skåp av bara en Sysco® -hylla. Förutom ett handtag längst ner, är jalusidörren utrustad med ett integrerat handtag i mitten. Detta gör att du kan öppna dörren från en stående position.

Sliding Doors Cabinet - Bruynzeel Storage Systems

Skjutdörrar

Med hjälp av skjutdörrar kan ett skåp skapas av våra Sysco®-hyllor. Dörrarna är låsbara och tillgängliga i flera trä och stålutformningar.

Sakerhetsskap-Bruynzeel-Storage-Systems

Säkerhetsskåp

Inbrott är en obehaglig och tidskrävande sak att råka ut för. Skydda dina viktigaste dokument eller mest värdefulla saker på kontoret med rätt säkerhetsskåp. 

Kladskap-Bruynzeel-Storage-Systems

Klädskåp

Våra klädskåp och z-skåp finns i en rad olika utföranden. Både vad gäller färg, material och lås.

Vi erbjuder gratis råd och konsultation kring våra skåp

Brandklassade-forvaringsskap-Bruynzeel-Storage-Systems

Brandklassade förvaringsskåp

De flesta dagar om året brinner det inte på kontoret. Men om katastrofen skulle inträffa är man mycket glad att viktiga dokument förvarats i brandklassade förvaringsskåp. 

Brandklassade-Hangmappsskap-Bruynzeel-Storage-Systems

Brandklassade Hängmappsskåp

Dessa skåp är konstruerade för att skydda hängmappar mot brand. Varje låda är separat isolerad och försedd med spärrlås.

Brandavskiljande-Skap-Bruynzeel-Storage-Systems

Brandavskiljande Skåp

Lämpligt skåp vid förvaring av brandfarlig vätska eller aerosoler i laboratoriemiljö, lager och industri.

Mer information

Söker du efter mer detaljerad information kring våra skåp? Besök vår hemsida med grundläggande tekniska specifikationer.