SPAR-YTA-MED-KOMPAKTFORRAD-Bruynzeel-Storage-Systems

SPAR YTA MED KOMPAKTFÖRRÅD!

Med ett kompaktförråd fördubblas ytans förvaringskapacitet jämfört med traditionella fasta hyllsystem. Bruynzeels platsbesparande kompaktförråd för steril-, sjukhusförvaring och sterillager är en smart lösning som rymmer stora volymer men tar liten yta i anspråk. 

Varje hälso- och sjukvårdsorganisation har olika behov och vi på Bruynzeel Storage Systems har lång erfarenhet och bra koll på vilka behov som finns och erbjuder kundanpassade lösningar för sjukhusförvaring. Vår uppgift är att hjälpa dig att effektivisera din förvaring och därigenom frigöra yta. Vi utvärderar förutsättningarna för aktuell lokal och skräddarsyr den bästa lösningen. 

Inreda efter behov

Förvaringens inredning kan anpassas med lådor i olika höjd och djup, korgar, hyllor eller metallstänger för hängande förvaring. Med Bruynzeels kompaktlager kan artiklarna på ett logiskt och enkelt sätt katalogiseras och sorteras, vilket ger en ökad effektivitet och enkelhet för användarna.

Flera säkerhetsfunktioner

Framförallt vårt eldrina kompaktarkiv kommer med flera säkerhetsfunktioner. Användargränssnitet kommer med en inbyggd RFID läsare. Det går att reglera åtkomstkontroll till arbetsgångar som utlöser ett larm vid inbrottsförsök. Det går även att koppla larmet till brandlarmet.

Lägre kostnader

Bruynzeels mobila förvaringslösningar ger dig lägre kostnader för t.ex. belysning, och hyra tack vare att varje kvadratcentimeter utnyttjas optimalt.

Optimera ert lager efter era förutsättningar

Varför välja bort en lokal som har pelare, eller välja bort ett kompaktsystem när ni vill ha åtkomlighet i flera gångar. Låt oss se över ert flöde och hitta lösningar så att ni kan optimera ytan i önskad lokal. Har ni en lokal med högt i tak så kan ni även optimera förvaringen med hjälp av en dubbel deckare. Med hyllsystem i dubbla våningar kan stora volymer förvaras utan att kompromissa med tillgänglighet och översikt.

Optimera-Bruynzeel-Storage-Systems

Är du i behov av råd eller konsultation kring hur du optimerar din förvaringsyta på bästa sätt? 

Vi erbjuder gratis konsultation med en expert i din region.  

Compactus® Original XT

Vevdriven, lätt-medium last

Våra Compactus® XT-system kan hantera lätta till medeltunga artiklar. Idealiskt lämpade för förvaring av t.ex. böcker, mindre arkiv men även för garderober och skåp.

Compactus® Original XTR

Vevdriven, tung last

Detta vevdrivna system kan enkelt hantera tung last och kan konfigureras med LED ljus och ett flertal tillbehör.

Compactus Dynamic 2 XT - Bruynzeel Storage Systems

Compactus® Dynamic II XT

Eldrift, lätt-medium last

Detta eldrivna system hanterar lätta till medeltunga artiklar och har en inbyggd RFID / NFC läsare samt trådlös kommunikation mellan vagnarna. Med den tillhörande Dynamic II appen kan du konfigurera funktioner och systeminställningar.

Compactus Dynamic 2 XTR - Bruynzeel Storage Systems

Compactus® Dynamic II XTR

Eldrift, tung last

Detta eldrivna system hanterar tung last och har en inbyggd RFID / NFC läsare samt trådlös kommunikation mellan vagnarna. Med den tillhörande Dynamic II appen kan du konfigurera funktioner och systeminställningar.

Compactus Double Decker XTR - Bruynzeel Storage Systems

Compactus® Double Decker XTR

Eldrift, tung last – två våningar

Detta eldrivna system hanterar tung last och har en inbyggd RFID / NFC läsare samt trådlös kommunikation mellan vagnarna. Med den tillhörande Dynamic II appen kan du konfigurera funktioner och systeminställningar.

Säkerhetsfunktioner för Dynamic II

Motor Current Monitoring System (MCMS)
Hindrar ett system från att röra sig om den stöter på motstånd.

Åtkomstkontroll & RFID
Användargränssnittet kommer med en inbyggd RF-ID läsare. Med hjälp av funktionen åtkomstkontroll kan du programmera upp till 1000 användare och kontrollera deras tillträde på samtliga arbetsgångar. Arbetsgångar som är skyddade av åtkomstkontrollen låses automatiskt. Vid ett eventuellt inbrottsförsök utlöser mjukvaran ett larm.

Fotoceller
Fotoceller detekterar personer eller föremål i en arbetsgång och hindrar systemet från att röra sig.

Brandparkering
Kan anslutas till byggnadens brandalarm. När ett brandlarm går kan förvaringssystemet stängas automatiskt för att skydda innehållet mot rök, alternativt öppnas för att underlätta släckningsarbetet.

Visuell kontroll
Tvingar en användare att kontrollera den öppna arbetsgången innan vagnarna kan förflyttas.

Safety Master
När någon vill stänga hyllsystemet jämför Safety Master den nuvarande situationen med en bild av en tom arbetsgång. Om bilden är likadan, så stängs systemet. Om bilden inte är likadan, så måste användaren verifiera att gången är tom genom att trycka på ögonikonen på båda sidorna av den öppna arbetsgången.

Dynamic II Kontrollpanel

Åtkomstkontroll

Dynamic II App

Spar Energi – Belysning

Färg

Vi har 13 standardfärger, men kan leverera vilken RAL färg som du önskar.

Tillbehör

Vi har ett stort urval av tillbehör. Läs mer om våra tillbehör på hemsidan.

Mer information

Söker du efter mer detaljerad information kring våra kompaktarkiv? Besök vår hemsida med grundläggande tekniska specifikationer. Du kan även besöka vår hemsida där du kan jämföra de olika Compactus® systemen.