UNIVERSITET I WEST LONDON LIBRARY

MODERNT BIBLIOTEK I HJÄRTAT AV CAMPUS
“Mobila hyllor var en nödvändighet för att skapa den kapaicteten vi behövde & flexibilitet i lokalerna.” Julian Roland, Chef för kundupplevelsen, Library Services, University of West London
Utspritt över fyra våningar, innehållande studiepaviljonger, en tyst våning och 2 km bibliotekshyllor, är det nya biblioteket hjärtat i University of West London. Renoveringen stod klar i september 2015 och är designad den brittiska arkitekten Bond Bryan. Universitetet har delrenoverats och byggts ut med en moderna glasklädd förlängning med utsikt över den inre centrala delen av byggnaden.
För att uppnå ambitionen att skapa ett modernt och flexibelt biblioteksutrymme i hjärtat av campus, ställdes höga krav på förvaringslösningar för alla universitetets böcker. Julian Roland, chef för kundupplevelsen vid University of West London, var en viktig del i teamet som hade till uppgift att utveckla biblioteket. “En av de första sakerna jag gjorde var titta på kapaciteten och ritningen för hyllorna”, berättar han. Roland och projektgruppen som bestod av akademiska bibliotekarier som var väl kända med universitetets boksamlingar funderade på hur böckerna bäst skulle kunna rymmas inom planen. “Vi gick mycket systematiskt till väga, varje hylla i tur och ordning och vi funderade på hur vi skulle fylla dem på det mest optimala sättet.”
“Vi visste tidigt att vi behövde en erfaren leverantör av bilioteksinredningar att luta oss mot i planeringen av det nya biblioteket. Bruynzeels erfarenhet och expertis var avgörande i valet av leverantör.” Tim Wales, Director of Library Services, University of West London
Siktar på 75% kapacitet Roland och hans team började med golvytan och matcha beräkningar med hjälp av Dewey decimalklassifikation (DDK), ett klassifikationssystem för bibliotek, vilket garanterar naturliga, logiska pauser mellan våningarna. “Vi planerade också för framtida expansion och räknade med att fylla hyllorna med en kapacitet upp till 75%. Vi hade en ganska snäv tidsram. Byggnadsarbete pågick runt omkring oss medan vi började sätta in böckerna på hyllorna med arbetshandskar, hjälm, jackor med starka färger och reflerxer på oss fram till kvällen innan invigning. Trots vissa bekymmer mot slutet var beräkningar vi hade gjort ganska exakta. “ Studentråd Tim Wales, chef Library Services anslöt sig till universitetet ungefär i mitten av projektet, efter att renoveringen redan hade börjat. “Men bibliotekets design hade ännu inte planerats” berättar han. “Det var därför en ypperlig möjlighet för oss att gå igenom och titta på de idéer som inkommit från elevernas upplevelser och perspektiv.” Wales tog hjälp av Glasgow baserade inredningsföretaget Nomad RDC, som genomförde ett samråd med elverna, återkopplade och adderade vad som framkom till sin bredare erfarenhet av design och funktion. Det tillsammans fick sätta rekommendationen för hur interiören och designen i biblioteket skulle bli. En mix av studiemiljöer “Vad som tidigt framkom var behovet av en blandning av utrymmen”, säger Roland. “Vikten av studiemiljöer upprepades av studenterna i alla utvärderingar vi gjorde -. En önskan att blanda sociala och lugna utrymmen inom bibliotekets yta” Nomads plan att skapa olika områden i biblioteket för olika typer av studier genomfördes. Tre olika teman på våningarna skapades vatten, berg och skog. “Tanken är att det börjar med den bullrigaste våningen på nivå ett och blir lugnare ju högre upp i byggnaden du kommer” berättar Roland. “Vad som förväntas av en och vilken funktion varje våning fyller kommuniceras tydligt genom hur hyllornas sidor är dekorerade, färgen på möblerna och skyltning.” Centralt för rumsplanering var kravet att öka förvaringskapacitet utan att göra avkall på design och behovet av studieutrymmen. “Vi har alltid vetat att vi skulle behöva mobila hyllor för att öka kapaciteten”, säger Roland. “De mobila hyllor var en nödvändighet för att skapa flexibilitet i rummet.” Mobila bibliotekshyllor för flexibilitet Bruynzeel har levererar elektroniska Compactus mobila hyllor, som är placerade i de allmänna utrymmena och kan manövreras av studenter och personal. De mobila hyllor tar 100% mer böcker än motsvarande statiska hyllor av samma typ. “Så snart vi ritat in mobila hyllor för att dela upp utrymmena och att studieutrymmet skulle få ta mer plats visste vi att vi skulle behöva hjälp av en erfaren leverantör av biblioteksinredningar”, säger Wales. Totalt har Bruynzeel levererat över 2km hyllor: 680 mobila hyllor och 1,990m statisk hyllor, alla med skräddarsydda grafiska gavlar som skapats av Nomad. De förvaringssystemen har hjälpt University of West London att uppnå sin ambition att skapa ett modernt bibliotek som tillgodoser behoven hos dagens studenter. Tack vare den höga lagringskapacitet, har biblioteket nu plats för 780 studieutrymmen, tre PC-utbildningrum och 155 fasta datorer. “Jag gillar verkligen att biblioteket inte begränsas av dess väggar”, säger Roland. “Det ger en känsla av att eleverna kan röra sig fritt och det inte finns några hinder i deras väg.” Med planer på att skapa en formell arkivservice till universitetets redan befintliga bibliotektjänster och med 24-timmars öppettider redan på plats, ser framtiden för Paul Hamlyn Library ut att vara säkrad.