TROPENMUSEUM, NEDERLÄNDERNA

Tropenmuseum är ett museum som berättar historier från olika kulturer världen över. I över tio år har museet arbetat på moderniseringen och vi har leverererat museiförvaringen. En efter en har samtliga avdelningar renoverats liksom museets magasinsutrymmen.
LÖSNINGEN Bruynzeels kompaktförvaring med hurtsar innebär synlig och säker förvaring. Föremålen förvaras på ett så utrymmesbesparande sätt som möjligt samtidigt som de är tillgängliga och skyddade mot smuts, damm och skador. Sysco® hyllsystem har installerats i museets magasinslokaler vilket innebär smidig tillgång till de förvarande samlingarna. Hyllsystemet kan enkelt anpassas till de föremål som ska förvaras. Både Compactus® kompaktförvaring och Sysco® hyllställ smälter perfekt in i byggnaden. Ventilationstrummor, pelare och kablage har integrerats i utformningen. På så sätt utnyttjas ytan optimalt.