STADSARKIVET KREFELD, TYSKLAND

LÖSNINGEN Stadsarkivet i Krefeld har nyligen inretts med Compactus kompaktförvaring. Med Bruynzeels kompaktarkiv har arkivets förvaringskapacitet utökas med mer än 2 km. Utmärkande för detta mobila arkivhyllsystem är de 12 meter långa arkivskåpen. Med dessa extra långa mobila enheter utnyttjas det tillgängliga utrymmet till fullo. Tack vare det nya kompaktförvaringssystemet har cityarkivet kunnat utöka sin förvaringskapacitet med mer än 2 km . Med de tydliga och enkla pekskärmarna får användarna snabbt tillgång till materialet, även med händerna fulla.