SHENZHEN SCIENCE AND TECHNOLOGY LIBRARY

Shenzhens Science and Technology Library är det första biblioteket i Kina som har dubbla funktioner: offentligt bibliotek och akademiskt bibliotek. Biblioteket används av studenter från fyra universitet: Peking-universitetet, Tsinghua-universitetet, Harbin Institute of Technology och Nankai-universitetet, samtidigt som det är öppet för lokalbefolkningen. Dess uppdrag är ”All for the people, for all the people”, vilket syftar till att tjäna såväl de lokala studenterna och fakultetsmedlemmarna som företagsforskare och Shenzhens invånare.

För ungefär tio år sedan inredde Shenzhens Science and Technology Library i Shenzhen sitt rum med fasta bibliotekshyllor. På grund av att samlingarna växte under åren blev det dock brist på förvaringskapacitet. Därför beslutade man att optimera utrymmet och maximera förvaringskapaciteten för att kunna förvara fler böcker. Förvaringssystemet skulle också vara av hög kvalitet för att minimera problem och ha en lång livslängd.

Bruynzeel Storage Systems designade förvaringslösningar för Shenzhens Science and Technology Library i Shenzhen där deras fasta bibliotekshyllor ersattes av mobila bibliotekshyllor. Två Compactus® Dynamic II XTR installerades med över 11 km hyllplan! På detta sätt fördubblades förvaringskapaciteten och de kan förvara sin växande boksamling.