SAAB I LINKÖPING

Nytt arbetssätt ger SAAB luft under vingarna För tre år sedan beslöt SAAB i Linköping att förändra sitt arbetssätt och bygga nya kontor. Resultatet blev en toppmodern arbetsplats, där flexibilitet och intern öppenhet samverkar med höga integritetskrav.
Förenkla projektarbete Satellit Arkitekter i Stockholm fick fria händer att skapa den nya interiören. Målbilden var klar och tydlig. SAAB ville främja ett mer naturligt utbyte av erfarenhet och idéer mellan kollegor och skulle gå från individuella rum till öppna kontorslandskap. Byggnaden skulle delas in i så kallade skepp (avdelningar). Man ville skapa en större flexibilitet och göra det enklare att flytta sig mellan projekt.
Förvaring skulle anpassas efter en ”Clean Desk Policy”, det vill säga tillhörigheter/material förvaras på central plats och skrivborden lämnas tomma efter arbetsdagens slut. Yta och inredning anpassades så att antal platser enkelt kan ökas eller minskas. Allt inom ramarna för företagets höga krav på säkerhet och sekretess. Gemensamt engagemang och medbestämmande Förändringar av detta slag kan väcka oro och starka känslor på en arbetsplats. Inredningsarkitekt Sofie Hjort från Satellit Arkitekter betonar vikten av att få alla berörda med på tåget i förändringsprocessen: -På SAAB förde vi arbetet framåt genom att tillsätta arbetsgrupper med representanter från alla parter; från företagsledning, personal och facklig organisation till arkitekter och experter inom beteendevetenskap. Tillsammans arbetades det fram kravspecifikationer och när inredningsskisser var klara kunde vi sätta upp en ”prov-lokal”. Här förmedlades känslan i den nya kontorsmiljön och de nya arbetsformerna blev mer greppbara. Alla inblandade fick konkret se och uppleva hur det var tänkt, från skrivbordsplatser och förvaringslösningar till ljudisolering och belysning, säger Sofie Hjort. Samverkan arbetssätt och inredning En Clean Desk Policy stöds av smarta förvaringslösningar. För SAAB fann Sofie Hjort svaret i låsbara skåp i yteffektiva kontorskompakter (även kallat rullarkiv eller rullhyllor) från Bruynzeel. Försedda med elektroniska lås, öppnas/låses skåpen med ett flerfunktionellt kort. Samma kort används som nyckel, passerkort och tidsrapportering, vilket gör det lätt hålla reda på och enkelt att spärra/skapa nytt om kortet skulle förloras. Husregler och hänsyn Varje skepp har fått sätta upp egna ”husregler”, för att nå samsyn kring beteende i det öppna landskapet. Hänsyn är ledordet för trivsel och produktivitet i kontorslandskap och på SAAB har Sofie Hjort skapat oaser för avskildhet. I varje skepp finns tysta rum för den som behöver dra sig undan, färgglada mötesrum och smårum för telefonsamtal. Trivsamma fikarum finns i alla skepp, på hänsynsfullt avstånd från skrivbordslandskapet. Här ses man för kaffepaus, annan mat som behöver värmas äter personalen i någon av husets tre gemensammma matsalar. Uppåt framåt Ett omfattande och spännande förändringsarbete är i full gång. En ny fas tar sin början i ett nytt arbetssätt som ska ge SAAB i Linköping luft under vingarna för framtiden.