PHARMACEUTICAL GROUP, BELGIEN

Apoteksförbund i Belgien har 800 anställda. För att minska det nödvändiga kontorsutrymmet och begränsa storleken på den nya byggnaden beslöt förbundet att kontor och arbetsytor skulle göras flexibla för att kunna utnyttjas av olika personal. Många element som kapprum, dokumentförvaring och mötesrum utformades med utgångspunkt från flexibla arbetssituationer.
LÖSNINGEN Med ett platsbesparande Compactus® Dynamic Pro XT från Bruynzeel är dokumentförvaringen centraliserad i ett ”öppet utrymme”. Elektronisk accesskontroll begränsar allmän behörighet och garanterar dokumentens integritet. Speciell uppmärksamhet har ägnats åt förvaringssystemets utformning för att det ska smälta in harmoniskt i de omgivande miljöerna.