NUCLEUS, STORBRITANNIENS ARKIV FÖR CIVIL KÄRNINDUSTRI

Nucleus, arkivet för Civil kärnindustri har på Skottlands nordkust, öppnat ett högteknologiskt arkiv för bevarandet av de nationella dokumenten. Den spektakulära byggnaden är designad de Edinburgh-baserade arkitekterna Reiach & Hall. På platsen för en tidigare RAF-bas (Royal Air Force) i Wick, Caithness har den futuristiska byggnaden uppförts. Arkivbyggnaden har totalt åtta klimatkontrollerade förvaringsrum, varav sju innehåller register från Storbritanniens civila kärnindustri. Dessutom finns ett stort offentligt rum i byggnaden som hyser läsrum och ett område för utställningar och seminarier.
Värdefull information för både vetenskapsmän och forskare Arkiven som innehåller historien om Storbritanniens första civila nukleära program kommer att fylla arkiven i Wick. Den första generationens reaktorer har gjort sitt och är på väg att avvecklas. Historien kommer att tillföra värdefull information för både vetenskapsmän och forskare i framtiden. Den innehåller fascinerande fakta som en del i samhällshistorien för städerna och byarna närmast Storbritanniens första kärnkraftverk. Den första dokumentationen som ska överföras till det nationella kärnarkivet är fotografier från den närliggande Dounreay-reaktorn i Thurso, som nu har avvecklats. Kärnkraftverket resulterade i 2500 välbetalda jobb i området “Thurso var en liten fiskeby före kärnkraftsindustrin och du kan se att den tillväxt som ägde rum, efter etableringen av kärnkraftverket resulterade i 2500 välbetalda jobb i området”, säger David Flear från Dounreay intresseorganisation till BBC Scotland. “Några av de tidigaste innovationerna inom kärnkraftsindustrin skedde i Dounreay” Arkivets förvaringskapacitet är cirka 24 000 hyllmeter Alla åtta arkivrummen är utrustade med manuellt drivna mobila kompaktarkiv som Bruynzeel levererat. Arkivets förvaringskapacitet är cirka 24 000 hyllmeter och mobila hyllorna är 4,5 m höga. De övre hyllsektionerna är åtkomliga med hjälp av förarlyftande plocktruckar. Varje arkivdel har egna färgkodade stålfronter som är perforerade för att öka luftventilationen. Själva hyllsektionerna är Bruynzeel Sysco Open, och uppfyller helt och hållet de riktlinjer som ställs för lagring av arkivmaterial. Säkerställer förvaringen av befintliga & framtida dokument Utöver de sju klimatkontrollerade arkivrummen som förvaltas av Nuclear Decommissioning Authority (NDA) är det åttonde arkivrum tänkt för Caithness lokala register och dokument. Detta rum är också utrustat av Bruynzeel Storage Systems, med samma manuella mobila hyllor som övriga. Det som skiljer här är att cirka 40 procent av arkivet är inrett med statiska hyllor för att passa för mer frekvent använt material. Caithness lokala arkiv har kapacitet för 23 000 lådor med arkivmaterial. Det är tillräckligt för att säkerställa förvaringen av befintliga dokument och de framtida som tillkommer för många år framåt.