NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM, DANMARK

Nordjyllands Historiske Museum genomförde en omfattande flytt av samlingen från det före detta Aalborg Historiske Museum. Alla föremål flyttades från centrala Aalborg, där utrymmena höll på att bli för små och tillgängligheten för dålig, till nya moderna lokaler i Vestbjerg. Vang Mark är en offentlig byggnad uppförd av Aalborg kommun som inhyser tre olika Aalborg-baserade institutioner: KUNSTEN, Aalborg Stadsarkiv och Nordjyllands Historiske Museum.
Lösningen Bruynzeel har levererat Compactus® Original mobila hyllsystem. Förvaringslösningarna finns installerade i 5 olika lagerbyggnader: Torr (förvaring av arkeologisk metall), Sval (lagring av glasnegativ och elektroniska lagringsmedia), Frost (lagring av acetat- och färgfilm), Nitrat (lagring av foton och film som innehåller nitrat), samt ett baslager för förvaring av register och dokument.
Speciellt den senaste installationen av mobila hyllor är imponerande, med hyllhöjder på upp till 6 meter. Två mobila installationer med sammanlagt 1 490 pallplatser och 3 mezzanin-konstruktioner med fasta hyllor har också installerats. Mezzanin-utrymmena har en sammanlagd area på 1 200 m2, och magasinet en sammanlagd kapacitet på 15 538 hyllmeter.
”Vi har sett att Bruynzeel har ett stort urval av förvaringslösningar för museer som i stor utsträckning uppfyller våra olika behov. Vi är mycket nöjda med det flexibla hylldjupet som gör det möjligt för oss att utnyttja utrymmena bättre. Det är viktigt för oss att ha flexibla lösningar för att kunna utnyttja det tillgängliga utrymmet maximalt”. Per Hadsund – Conservation Officer
”Vi har utformat planlösningen i nära samarbete med Bruynzeel och TL Byg, vilket gjort det möjligt för oss att inte bara optimera utrymmesutnyttjandet, utan också logistiken, t.ex. i form av förbättrade transportrutter. Det har varit nödvändigt för oss som dagliga användare att ta del av alla detaljer och att vara involverade i planeringen av magasinets planlösning”. Bodil Frandsen – Collection inspector